• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Aansprakelijkheid bij straatracen

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Zes gewonden bij vermoedelijke straatrace in Helmond, zo luidt de kop van een nieuwsartikel. Regelmatig komen er straatraces in het nieuws, waarbij mensen ernstig of zelfs dodelijk gewond raken. Een straatrace is een wedstrijd die plaatsvindt op de openbare weg om zo te bepalen wie het snelst is. Veel mensen, vooral de racers zelf, staan niet stil bij het grote gevaar dat zo’n race veroorzaakt op de openbare weg. Het organiseren van straatraces en uiteraard het  deelnemen daaraan is niet voor niets wettelijk verboden.

Wettelijke bepaling

In artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat deelnemen aan een wedstrijd of snelheidsproef op de weg zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten strafbaar is. Het strafbare feit van straat-racen wordt gekwalificeerd als een misdrijf.

Straffen

Iemand uitdagen om overdreven snel te rijden wordt bestraft met een geldboete vanaf 320 Euro en kan oplopen tot 4000 Euro, met daarbij een verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Daarbij verdubbelt de strafmaat bij herhaling binnen drie jaar.

Wanneer er door een straatrace een verkeersongeval wordt veroorzaakt met letsel tot gevolg is daarnaast sprake van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Er kan een gevangenisstraf worden opgelegd van twee jaar en drie maanden. Bij roekeloosheid, waarvan sprake is bij een straatrace, kan de straf oplopen tot zes jaar bij een dodelijke afloop en drie jaar bij lichamelijk letsel. Dit alles volgt uit artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 in samenhang met artikel  175 van de Wegenverkeerswet 1994.

Een praktijkvoorbeeld waarbij het ook ging om roekeloosheid is die van een straatrace in Vlissingen, met als gevolg een dodelijk verkeersongeval. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechter rekening met verschillende factoren, zoals de ernst van het gevaar, de snelheid waarmee is gereden, het aantal betrokkenen en het aan de orde zijn van letselschade of overlijden.

Daarnaast kan de rechter ook rekening houden met eerdere veroordelingen voor vergelijkbare feiten en de persoonlijke omstandigheden van de dader. In dit geval kreeg de dader een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd en daarnaast een onvoorwaardelijke rijontzegging voor de duur van vijf jaar.

Geen verzekeringsdekking bij straatrace

In geval van een straatrace is er geen dekking voor letselschade van de passagiers op de aansprakelijkheidsverzekering van de auto aangezien die op de hoogte zijn van de deelname aan de race. Dat geldt ook voor de inzittendenverzekering, de SVI. Om die reden is ook de letselschade van de bestuurder van het motorrijtuig niet gedekt.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het slachtoffer van een straatrace dat zich buiten de betrokken auto of auto’s bevindt, kan zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer als de auto niet verzekerd is of wanneer de auto niet bekend is dan wel als de bestuurder na het ongeval is doorgereden. Dat laatste is overigens nog een extra misdrijf volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een onafhankelijke stichting. Alle Nederlandse verzekeraars dragen met een deel van hun premie bij aan de financiering van het fonds. Iedereen die niet bij een verzekeraar terecht kan voor het verhalen van schade en voldoet aan de voorwaarden van het Waarborgfonds, kan een claim indienen.

Heeft u naast materiële schade ook letsel? Dan regelen wij uw letselschade via het Waarborgfonds. De kosten van onze werkzaamheden worden vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit betekent dat onze dienstverlening voor u kosteloos is.

Het Waarborgfonds heeft op haar website een handige check waarmee u direct ziet of het zin heeft dat u een claim indient. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden om een claim in te kunnen dienen bij een speciale blog over het Waarborgfonds/ hierover op onze website.

Juridische bijstand

Wilt u juridische bijstand omdat u te maken hebt gehad met een straatrace ? In dat geval raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Deze kunnen u helpen bij het verzamelen van bewijs en het indienen van een schadeclaim. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

Straatrace
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring