• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

In de meeste gevallen is dat de werkgever. Die heeft een grote zorgplicht. Werkgevers moeten er zeer veel aan doen om ongelukken op de werkvloer te voorkomen. De werkgever is ook vrijwel altijd verzekerd voor de aansprakelijkheid van zijn werknemers. Heeft u een bedrijfsongeval gehad en letsel opgelopen? Onze expert regelt de aansprakelijkstelling van uw werkgever en claimt voor u de vergoeding waar u recht op heeft. Wilt u weten of u een letselschadeclaim kunt indienen en hoe groot uw kans op schadevergoeding is? Vul dan het contactformulier in of bel 0113 – 405 062. Uiteraard krijgt u van ons ook praktisch advies en regelen wij dingen voor u of uw gezinsleden als dat nodig is. Zo kunt u zich richten op uw herstel en hoeft u zich geen zorgen te maken.  Onze hulp is voor u altijd kosteloos.

Onvoldoende veiligheid? 100% aansprakelijk

De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. Dat is het gevolg van de strenge zorgplicht. Zorgde uw werkgever niet voor een veilige werkomgeving? Had u bijvoorbeeld geen goede beschermingsmiddelen, werkte u met onveilige apparatuur, heeft hij u onvoldoende instructies gegeven of niet toegezien op de naleving van instructies? Dan is de werkgever altijd aansprakelijk. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij alles heeft gedaan voor veilige werkomstandigheden.

Bij ernstige bedrijfsongevallen: arbeidsinspectie – Inspectie SZW

Bij ernstige bedrijfsongevallen moet de werkgever melding doen bij de of de Arbeidsinspectie. Ernstige ongevallen zijn bedrijfsongevallen met ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. De Inspectie SZW doet afhankelijk van het soort melding een ongevalsonderzoek. Dat gebeurt zo snel mogelijk. Zowel u als de werkgever moet hieraan meewerken en er volgt een onderzoeksrapport.

Claim uw letselschade bij uw werkgever

Waar u recht op heeft na een bedrijfsongeval, hangt van verschillende factoren af. Daarin is elk geval van letselschade uniek. Dankzij onze ervaring en kennis over uitspraken van rechters in eerdere zaken, kunnen wij u snel vertellen welke vergoedingen u kunt claimen bij uw werkgever als die aansprakelijk is. Bel direct met een van onze experts op 0113 – 405062 of vul het contactformulier in voor een kennismakingsgesprek.

    bordje dat waarschuwt voor gladde vloer
    (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring