• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Letselschade na een bedrijfsongeval

Heeft u letselschade door een bedrijfsongeval en weet u niet zeker wie er aansprakelijk is? In dit artikel leggen we u precies uit hoe dit in zijn werk gaat en wat u het beste kunt doen.

Uw werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk voor verwondingen die u oploopt tijdens werktijd of onderweg naar of van uw werk.

Zelfs een ongeluk tijdens een personeelsactiviteit kan een bedrijfsongeval zijn. Als uw werkgever aansprakelijk is, heeft u recht op schadevergoeding.

Hoe hoog die is, hangt af van uw letsel en wat de gevolgen zijn. Misschien kunt u tijdelijk niet werken of raakt u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.


Letselschade melden

Wat is een bedrijfsongeval?

Volgens de Arbowet is een bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk lijdt tot gezondheidsschade. Een bedrijfsongeval kan zowel lichamelijk als geestelijk letsel veroorzaken.

Wie valt of met zijn arm in een machine komt, heeft lichamelijke verwondingen. Maar een medewerker die een gewapende overval meemaakt, kan daardoor psychisch in de problemen komen.

Evenals iemand die na ernstig lichamelijk letsel arbeidsongeschikt wordt. Een bedrijfsongeval hoeft niet per se in het bedrijf te gebeuren. Ongevallen bij werk aan de weg of op een bouwlocatie vallen er ook onder. Ook een ongeluk tijdens een personeels- of bedrijfsactiviteit kan een bedrijfsongeval zijn.

Man stapt in een spijker

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Wanneer u bij een bedrijfsongeval letsel oploopt, zijn allereerst uw veiligheid en uw gezondheid van belang.

Ga naar een huisarts of ziekenhuis als dat nodig is. Meld ook uw werkgever wat er gebeurd is en zorg dat uw melding wordt vastgelegd. Mocht het een dodelijk of zeer ernstig ongeval zijn dan is het altijd aangeraden dit te melden bij de inspectie SZW.

Waren er collega’s bij die hebben gezien hoe het ongeval plaatsvond? Vraag hen of zij een verklaring willen geven. Alle informatie die u kunt aanleveren, helpt ons bij de behandeling van uw zaak.

Heeft u letselschade, schakel dan zo snel mogelijk een expert in. Deze gaat meteen voor u aan de slag en neemt alles rond uw schadeclaim van u over. Daarnaast staat hij u ook bij met praktisch advies. Zo kunt u zich concentreren op uw herstel.


Letselschade melden

Voorbeelden van letselschade na een bedrijfsongeval

Een aantal veel voorkomende bedrijfsongevallen zijn:

 • Een val van trap of ladder, op een gladde vloer of van een steiger of dak.
 • Een ongeval in de bouw met vallend bouwmateriaal of letsel door elektrisch gereedschap.
 • Een fout van een collega waardoor u gewond raakt.
 • Inademen van gevaarlijke en giftige stoffen.
 • Letsel door een machine.
 • Verkeersongeval al dan niet in bedrijfsauto of –bus.

De lijst van mogelijke bedrijfsongevallen is natuurlijk veel langer. De experts van Stipt letselschade hebben ruime ervaring met schadeclaims na bedrijfsongevallen en adviseren u over uw situatie.

Vergoeding van letselschade na een bedrijfsongeval

Bij een letselschadeclaim houden we rekening met materiële en immateriële letselschade. Ook bij een bedrijfsongeval. Waar u recht op heeft, hangt van verschillende factoren af.

Daarin is elk geval van letselschade uniek. Dankzij ervaring en kennis over uitspraken van rechters in eerdere zaken, kan uw expert u snel vertellen welke vergoedingen u kunt claimen bij de aansprakelijke partij. Bij een bedrijfsongeval is dit vrijwel altijd uw werkgever.

Letselschade na een bedrijfsongeval claimen

Onze experts kunnen direct voor u beoordelen waar u recht op heeft. Wilt u weten of u een letselschadeclaim kunt indienen en hoe groot uw kans op schadevergoeding is?

Vul dan het contactformulier in of bel 0113 – 405 062. Uiteraard krijgt u van ons ook praktisch advies en regelen wij dingen voor u of uw gezinsleden als dat nodig is.

Zo kunt u zich richten op uw herstel en hoeft u zich geen zorgen te maken. Overigens kost onze hulp u niets.


Letselschade melden

Contact opnemen

  (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring