• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Arbeidsongeschikt na bedrijfsongeval

U bent arbeidsongeschikt na een bedrijfsongeval als u tijdelijk of definitief niet kunt werken. Gelukkig bent u in dat geval beschermd door de Nederlandse wet. Meestal heeft u gedurende een bepaalde periode recht op doorbetaling van uw salaris. Maar als dat stopt of u krijgt minder salaris, dan heeft u arbeidsvermogensschade. Is uw werkgever aansprakelijk voor uw letselschade? Dan kunt u arbeidsvermogensschade vaak verhalen op uw werkgever of diens verzekeraar. Evenals andere kosten die u maakt en schadevergoeding waar u recht op heeft.

Op welke vergoeding heeft u recht bij arbeidsongeschiktheid na een bedrijfsongeval?

Als u arbeidsongeschikt bent na een bedrijfsongeval, loopt u mogelijk inkomsten mis. Dat is uw verlies aan verdienvermogen. Daar zal een deel van uw claim op gebaseerd zijn. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van kosten die u maakte en mogelijk op smartengeld. Bij een letselschadeclaim na een bedrijfsongeval houden we rekening met materiële en immateriële letselschade. Waar u recht op heeft, hangt van verschillende factoren af. Daarin is elk geval van letselschade uniek. Dankzij ervaring en kennis over uitspraken van rechters in eerdere zaken, kan uw expert u snel vertellen welke vergoedingen u kunt claimen.

Materiële letselschade, wat kunt u claimen na een bedrijfsongeval?

Kosten die u maakt als u letsel oploopt en uw verlies van arbeidsvermogen noemen we materiële letselschade. Die schade kunt u claimen op uw werkgever als die aansprakelijk is. Denk bij materiële letselschade aan medische kosten, extra vervoerskosten of verbouwingskosten omdat uw huis aangepast moet worden. Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de terugval in inkomsten ook schade. Kunt u uw taken thuis niet meer uitvoeren en moet daarvoor hulp inhuren? Ook dit is schade.

Immateriële schade of smartengeld claimen na een bedrijfsongeval

Naast kosten die u maakt, ervaart u ook emotionele schade bij letsel. Dat noemen we immateriële schade, waarvoor u recht hebt op smartengeld. Smartengeld is schadevergoeding ter compensatie van stress, pijn, ongemak en leed. Uw situatie bepaalt de hoogte van het smartengeld. Elke letselschadezaak is uniek. Factoren die de hoogte van het smartengeld bepalen zijn bijvoorbeeld: uw leeftijd, soort, ernst en duur van het letsel, percentage invaliditeit en gemiste levensvreugde.  Uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken spelen een rol bij de bepaling van het smartengeld.

Affectieschade voor naasten

Een aparte vorm van smartengeld is affectieschade voor naasten. Een vergoeding voor verdriet, veroorzaakt door een ongeval waarbij een naaste overlijdt of ernstig gewond raakt. Daar zijn vaste bedragen voor vastgesteld.

Wilt u meer weten over het claimen van uw letselschade na een bedrijfsongeval?

Neem dan contact met ons op, bel 0113 – 405062 of vul het contactformulier in.

    iemand bedient computermuis met een hand in het verband
    (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring