• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Hoe kunt u loonschade claimen?

Als u werkgever bent en iemand anders is aansprakelijk voor de letselschade van uw werknemer, dan kunt u de loonschade verhalen op de aansprakelijke partij.

Loonschade is financiële schade die u als werkgever heeft, omdat uw medewerker niet kan werken door de schuld van iemand anders.

Uw werknemer is bijvoorbeeld in het verkeer aangereden door iemand anders of door een overtreding tijdens een sportwedstrijd ernstig geblesseerd geraakt.

Wat is loonschade?

Loonschade heet ook wel werkgeversvordering of regresvordering. U heeft een regresrecht, wat betekent dat u een deel van uw kosten op de aansprakelijke partij kunt claimen.

Niet al uw kosten, maar bijvoorbeeld wel nettoloon en vaste beloningsonderdelen op netto-basis. Bijvoorbeeld een dertiende maand uitkering, re-integratiekosten of omscholingskosten.

 

Wat is loonschade

Welke schadeposten zijn loonschade?

 • Nettoloon.
 • Werkplekaanpassing.
 • Om- of bijscholing van uw werknemer.
 • Kosten voor re-integratie.
 • Kosten die u maakt voor inhuur van de arbodienst.
 • Wettelijke rente over het schadebedrag.

Welke schadeposten zijn geen loonschade?

U kunt niet al uw schade claimen bij de andere partij. Kosten die niet onder loonschade vallen:

 • Inhuur vervangende medewerker, bijvoorbeeld via een uitzendbureau.
 • Minder inkomsten of winst door de afwezigheid van uw werknemer.
 • Werkgeverslasten.

Tot wanneer kunt u een andere partij aansprakelijk stellen voor loonschade?

Als werkgever kunt u tot vijf jaar na de dag van het ongeval de andere partij aansprakelijk stellen en uw loonschade claimen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het claimen van loonschade? Neem dan contact met ons op. Onze expert vertelt u in een persoonlijk gesprek graag wat de mogelijkheden voor u zijn.

Loonschade
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring