• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Wat is een bedrijfsongeval?

Volgens de Arbowet is een bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk lijdt tot gezondheidsschade. Een bedrijfsongeval kan zowel lichamelijk als geestelijk letsel veroorzaken. Wie valt of met zijn arm in een machine komt, heeft lichamelijke verwondingen. Maar een medewerker die een gewapende overval meemaakt, kan daardoor psychisch in de problemen komen. Evenals iemand die na ernstig lichamelijk letsel arbeidsongeschikt wordt. Een bedrijfsongeval hoeft niet per se in het bedrijf te gebeuren. Ongevallen bij werk aan de weg of op een bouwlocatie vallen er ook onder. Ook een ongeluk tijdens een personeels- of bedrijfsactiviteit kan een bedrijfsongeval zijn.

Heeft u letselschade na een bedrijfsongeval?
Informeer ons zo snel mogelijk na uw bedrijfsongeval over uw letsel. Onze expert kan u direct informeren over uw kans op schadevergoeding en stelt uw werkgever aansprakelijk. Letselschade claimen is specialistenwerk. Onze experts zijn specialist en regelen uw schadevergoeding wanneer u letselschade na een bedrijfsongeval heeft en uw werkgever aansprakelijk is. Bel onze experts 0113 – 405062 of vul het contactformulier in.

    Bedrijfsongeval
    (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring