• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Smartengeld: Bereken en claim hier jouw schadevergoeding

Als een slachtoffer na een ongeval niet kan doen en laten wat normaal gesproken wel had gekund, kan het slachtoffer in aanmerking komen voor smartengeld. Smartengeld is een vorm van letselschade en na het lezen van deze pagina weet u:

 • Wat smartengeld is
 • In welke situaties u in aanmerking komt voor smartengeld
 • Wat de hoogte van het bedrag aan smartengeld is
 • En geven wij een voorbeelden van letselschade waar smartengeld voor is uitgekeerd.

Wat is smartengeld?

De betekenis van smartengeld: het is een vergoeding voor een letselschadeslachtoffer dat immateriële schade oploopt door een ander. Deze vorm van schadevergoeding gaat om niet direct zichtbare schade of schade die niet in een standaard geldbedrag is uit te drukken. Daarom is vaststelling van een smartengeldbedrag ook lastig. Want het gaat om pijn, emoties en belemmeringen die ontstonden na het ongeval.

Smartengeld is de compensatie hiervan en de gevolgen van een ongeval zijn voor iedereen anders. En hoe bepaalt u waar u recht op heeft? Smartengeld is overigens een deel van de totale schadevergoeding van een letselschadeslachtoffer. Het andere deel is de materiële schade. Dat deel is gemakkelijker in geld uit te drukken want daarbij gaat het bijvoorbeeld om medische kosten, hulp thuis en misgelopen inkomsten.

Als een slachtoffer gewond is geraakt door toedoen van een ander, bijvoorbeeld door geweld of een aanrijding, kan deze in aanmerking komen voor smartengeld. Smartengeld is de vergoeding voor leed en pijn als gevolg van het letsel. Deze schade noemt men ook wel immateriële schade. In de regel geld: ‘hoe hoger het letsel, hoe hoger het smartengeld’,

Bepalen hoogte van het smartengeld

Er spelen meer factoren een rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Belangrijke factoren bij het bepalen van de hoogte van smartengeld zijn:

 • De leeftijd van het slachtoffer
 • Is er blijvende schade aan overgehouden

Wanneer een slachtoffer van een ongeval schade heeft die niet uit te drukken is in materiële schade, zoals een kapotte telefoon of auto, spreken we van immateriële schade. Deze schade is veroorzaakt door een ander, en valt onder letselschade. De letselschadevergoeding voor immateriële schade heet smartengeld.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

Omdat immateriële schade geen eenvoudig te bepalen bedrag is in de letselschade, is het inschakelen van een ervaren letselschadebureau een verstandige keuze. Als letselschadeslachtoffer zal de meeste aandacht uitgaan naar het zo snel en goed mogelijk herstellen na het ongeval, dan is het fijn om een expert op het gebied van letselschade naast u te hebben.

In het geval van smartengeld zijn er 4 situaties waardoor er aanspraak gedaan kan worden op deze schadevergoeding.

 1. Stel, u heeft uw been gebroken omdat iemand u aanrijdt. Deze lichamelijke schade (licht letsel) houdt u voorlopig thuis en hierdoor kunt u uw werk niet uitoefenen.
 2. Stel, doordat u een misdrijf heeft meegemaakt kampt u met ernstig geestelijke schade (ernstig letsel). Een ontwikkelde angststoornis of andere psychische schade valt niet in materiële schade uit te drukken, en behoort tot immateriële schade.
 3. Stel, uw goede naam en eer raakt beschadigd door toedoen van een ander.
 4. Stel, iemand doet u opzettelijk verdriet of pijn aan.
vier eurobiljetten met een schilderskwast

Wanneer heeft u nog meer recht op smartengeld?

Wanneer een ander u letselschade toebrengt, heeft u recht op smartengeld. Dat is in de Nederlandse wet bepaald. Er zijn wel voorwaarden voor het ontvangen van smartengeld:

 1. Iemand anders moet aansprakelijk zijn voor het geestelijke en/of lichamelijke letsel.
 2. U moet kunnen bewijzen dat het u schade heeft door het bij de gebeurtenis ontstane letsel. Dat doet u bijvoorbeeld met uw medisch dossier.

Als letselschadeslachtoffer krijgt u in veel gevallen te maken met de letselschadespecialisten van de verzekeraar van de aansprakelijke andere partij. En smartengeld claimen is een ingewikkelde zaak. Daarom is het belangrijk dat u vanaf het begin hulp vraagt aan een letselschadeprofessional. De kosten van die bijstand worden in de meeste gevallen betaald door de aansprakelijke verzekeraar.

De hoogte van smartengeld vaststellen gebeurt niet zomaar 1-2-3. Uw letsel door de schadegebeurtenis moet genezen zijn óf het moet duidelijk zijn dat uw situatie niet meer zal verbeteren. Met andere woorden: uw medisch proces moet geëindigd zijn. Daar kan veel tijd overheen gaan.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Bij smartengeld berekenen is een aantal factoren van belang. De belangrijkste:

 1. Wat voor letsel liep het slachtoffer op?
 2. Hoe ernstig was het letsel?

Een hulpmiddel bij smartengeld berekenen is de Smartengeldgids van de ANWB. Voor de vaststelling van smartengeldbedragen zijn geen formules. In de Smartengeldgids staan rechterlijke uitspraken over smartengeld. Natuurlijk is iedere zaak uniek, maar uitspraken van eerdere letselschadezaken dienen als voorbeeld voor nieuwe zaken.

De hoogte van smartengeld

Zoals hierboven beschreven staat zijn er verschillende gradaties in het letsel bekend. De hoogte van smartengeld is sterk afhankelijk van de geleden schade. De bepalende factoren bij de hoogtebepaling van smartengeld zijn:

 • De ernst van het letsel voor slachtoffer
 • De duur van het letsel; is het tijdelijke schade of permanente schade
 • De mate waarin u leed heeft ondervonden tijdens het herstel
 • Hoeveel tijd u heeft moeten herstellen
 • De mate waarop het ongeval, misdrijf of veroorzakende incident uw leven heeft beïnvloed.
 • De mate waarin het letsel bij u psychische invloed heeft

Omdat de meeste van deze factoren bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld, pas naderhand bepaald kunnen worden, is het verstandig tijdig hulp van een letselschade-expert in te schakelen.

Door alle hiervoor genoemde factoren is smartengeld claimen lastig. Uw leed is niet direct in een geldbedrag uit te drukken. Daarom is het ook moeilijk om vooraf een inschatting te maken van hoeveel smartengeld u kunt krijgen. Ook kunnen twee slachtoffers met exact hetzelfde letsel verschillende bedragen uitgekeerd krijgen. Bijvoorbeeld omdat slachtoffer A van 50 die een hand moet missen na een bedrijfsongeval nog wel kan voetballen en een aangepast beroep uitoefent. Maar slachtoffer B is 24 en professioneel gitarist en reed als hobby vele kilometers op zijn racefiets.

Wie betaald smartengeld?

Het fijne aan een letselschade proces is dat u geen enkele kosten heeft. Als er is geconstateerd dat iemand anders aansprakelijk is voor het letsel dan heeft u recht op een vergoeding van de kosten die gemaakt worden door een eventuele advocaat. Deze kosten worden meestal verhaald op de verzekering van de aansprakelijke partij. De kosten die u moet maken om een schadevergoeding te krijgen heten ook wel buitengerechtelijke kosten.

Feitelijk heeft u dus geen kosten voor het claimen van een vergoeding bij letselschade. Zelfs niet als het een rechtszaak wordt.

Het is daarbij wel aangeraden om een betrouwbare en goede letselschade advocaat in te huren zoals Stipt Letselschade. Mocht het uitlopen tot een rechtszaak dan hebben wij een gespecialiseerde huisadvocaat.

Verschillende voorbeelden van letselschade

In de Nederlandse wet is bepaald dat de aansprakelijke partij verplicht is om kosten van rechtsbijstand en eventueel in te schakelen experts te vergoeden. Hiervoor moet wel vaststaan dat de aansprakelijkheid vaststaat en de gemaakte kosten tijdens het letselschadetraject van een deskundige op rechtsbijstand gebied redelijk zijn.

Factoren bepaling hoogte smartengeld

De aard en de ernst van het letsel zijn heel belangrijk. Er zijn echter nog meer zaken van belang bij smartengeld berekenen. Denk onder meer aan:

 • De leeftijd van het slachtoffer.
 • Volledig herstel of niet? En in geval van volledig herstel: hoe lang duurde dat?
 • Heeft iemand nog steeds pijn of zijn er goed zichtbare littekens?
 • Waren er veel medische behandelingen nodig na het ongeval?
 • Is iemand tijdelijk arbeidsongeschikt geweest of blijft er sprake van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid?
 • Zijn er verminderde carrièrekansen?
 • Gevolgen voor hobby’s en sociale contacten.
 • Afhankelijkheid van (betaalde) zorg door anderen.

Onder meer deze factoren en de uitspraken in vergelijkbare zaken, bepalen op welk smartengeld bedrag een slachtoffer recht heeft.

Het verschil tussen letselschade en smartengeld

De begrippen letselschade en smartengeld worden nog weleens door elkaar gebruikt. De schade dat een slachtoffer heeft heet letselschade, en de vergoeding die hiervoor tegenover kan staan is het smartengeld.

Affectieschade

Affectieschade is ook een vorm van immateriële schade, maar dan vanwege het letsel of overlijden van een naaste. Wanneer uw dierbare overlijdt of ernstig letsel overhoud door toedoen van een ander kunt u sinds 1 januari 2019 aanspraak maken op vergoeding van affectieschade.

Shockschade

Het kan zijn dat u een ernstig ongeval of geweldsdelict meemaakt waarbij het slachtoffer ernstig leed is aangedaan door toedoen van een dader. Die dader, de veroorzaker van het leed omdat u heeft meegemaakt wat er is gebeurd, kan aansprakelijk worden gesteld voor het slachtoffer maar ook tegenover de getuigen. De vergoeding voor deze vorm van materiële en immateriële schade noemt met shockschade

Smartengeld claimen? Stipt letselschade helpt!

Smartengeld claimen na ongeval? Bij Stipt letselschade weten we waar u recht op heeft. Onze ervaren letselschade-experts regelen alles wanneer u als slachtoffer van een ongeval schadevergoeding kunt claimen. En in veel gevallen is onze hulp gratis. Omdat de aansprakelijke tegenpartij de kosten vergoedt of omdat u zelf voor rechtsbijstand verzekerd bent. Neem daarom vandaag nog contact op voor een eerste gesprek. Daarna weet u direct waar u aan toe bent en hoort u van ons hoe we uw zaak gaan aanpakken.

Wilt u meer weten over het claimen van letselschade en smartengeld vergoeding? Neem dan contact op met uw expert van Stipt letselschade.

Contact opnemen

  Bel mij

   (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring