• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade door een ongeval

Ongevallen kunnen overal en altijd gebeuren, en helaas komen ze vaker voor dan ons lief is. In Nederland zijn enkele van de meest voorkomende ongevallen valpartijen, fietsbotsingen, verwondingen door wegverkeer, medische incidenten en verwondingen op de werkplek. Ongevallen komen vooral voor in stedelijke gebieden zoals Amsterdam en Rotterdam door het vele verkeer op de wegen, maar kleinere steden en plattelandsgebieden zijn niet vrijgesteld van ongevallen. Ongevallen door valpartijen komen het meest voor op openbare plaatsen, zoals winkelcentra en supermarkten, terwijl fietsbotsingen vooral voorkomen op de straten en snelwegen van grotere steden. Verkeersletsels komen in Nederland veel voor; ze kunnen variëren van kleine verwondingen zoals botbreuken of kneuzingen.


Letselschade claimen

Letselschade door ongelukken

Op het werk komen ook veel ongevallen voor. De meest voorkomende arbeidsongevallen in Nederland zijn uitglijden, struikelen en vallen, maar ook RSI als gevolg van langdurig computerwerk. Een aanzienlijk deel van de ziekenhuisopnames in Nederland betreft medische incidenten, variërend van kleine kwalen zoals luchtweginfecties tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen of beroertes. Ongeacht hoe een ongeluk gebeurt, kunnen de gevolgen verwoestend zijn. Daarom is het belangrijk preventieve maatregelen te nemen en veiligheidsprotocollen in acht te nemen om het risico op letsel of overlijden als gevolg van ongevallen tot een minimum te beperken.

Letselschade claimen na ongeluk

Als u in Nederland letsel hebt opgelopen door nalatigheid of schuld van iemand anders, kunt u in aanmerking komen voor een letselschadeclaim. In dergelijke gevallen is het raadzaam een jurist te raadplegen, die u kan helpen bepalen of u in aanmerking komt en u kan begeleiden bij het indienen van een claim. Een succesvolle claim kan resulteren in een vergoeding voor medische kosten, inkomensverlies, pijn en lijden en andere daarmee verband houdende kosten. De experts van Stipt Letselschade kunt u helpen.


Neem contact op

Contact opnemen

    Bel mij

      (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring