• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Medisch adviseurs

Stipt letselschade werkt nauw samen met verschillende deskundige medisch adviseurs met elk hun eigen medisch specialisme. Zij werken alleen voor slachtoffers en benadeelden in letselschadezaken en hun belangenbehartigers, niet voor bedrijven of verzekeraars. Zo weet u zeker dat er geen sprake is van belangenverstrengeling of partijdigheid. De medisch adviseur speelt een belangrijke rol bij de behandeling van uw letselschade.

Wat doet een medisch adviseur?

Een medisch adviseur analyseert de informatie uit uw medisch dossier. Daarmee krijgt hij duidelijk in beeld wat uw situatie is. Hij schrijft een medisch advies dat nodig is om uw letselschade bij de aansprakelijke tegenpartij te claimen. In een medisch advies staat onder meer:

  • Welke medische klachten u heeft en welke beperkingen u ondervindt.
  • Wat uw toekomstperspectief is. Geneest u volledig of blijft u last houden van uw letsel?
  • Is er sprake van blijvende invaliditeit en zo ja, in welke mate?

Met het medisch advies kunnen wij bewijzen dat het ongeval daadwerkelijk de oorzaak van uw letsel is. Het medisch advies is ook de basis voor de berekening van uw schadeclaim. U geeft ons vooraf toestemming voor inzage van uw medische gegevens. Dat doet u met een medische machtiging. Die schrijven wij zo, dat voor u precies duidelijk is waarvoor u tekent.

(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring