• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letsel na een medische fout

Is bij een medische behandeling een fout gemaakt en lijdt u daardoor letselschade? De gevolgen van een medische fout kunnen levensgroot zijn. Een patiënt kan zelfs overlijden door een verkeerde behandeling. Zelf uw letselschade bij een ziekenhuis of zorginstelling claimen is een lastige opgave. Is er echt sprake van een medische misser of is het ‘slechts’ een complicatie? U moet bewijzen dat er daadwerkelijk een fout is gemaakt waarvoor de zorgverlener aansprakelijk is. Uw medisch dossier is daarvoor de basis. Denkt u dat u voor een schadevergoeding door een medische fout in aanmerking komt? Dan is het verstandig dat u zich laat bijstaan om uw letselschade vergoed te krijgen. Onze experts weten precies hoe de regels zijn op het gebied van schadevergoeding na medische fouten. Letselschade claimen is onze specialiteit en we helpen u graag de schadevergoeding te realiseren waar u recht op heeft.

Wat is een medische fout?

Er is sprake van een medische fout als een arts aantoonbaar en verwijtbaar medisch onzorgvuldig gehandeld heeft. De fout moet te vermijden zijn geweest. Een complicatie is geen medische fout. Bij een medische behandeling loopt u altijd het risico op complicaties. De gevolgen daarvan zijn helaas niet op een arts te verhalen, mits de arts in uw situatie tenminste zorgvuldig heeft gehandeld. Artsen hebben een inspanningsverplichting, maar kunnen u geen garanties geven.

Wat te doen als u denkt dat er een medische fout is gemaakt?

Bespreek uw klacht eerst met de verantwoordelijke zorgverlener. Komt u er met hem of haar niet uit, dan schakelt u de klachtencommissie van de zorginstelling in. Die bepaalt of een klacht gegrond is. Bij een klacht waarbij u in het gelijk bent gesteld, kunnen wij een claim indienen. Daarvoor hebben wij uw medisch dossier nodig. De kosten van het opvragen daarvan zijn voor uw eigen rekening. Evenals het inwinnen van onafhankelijk medisch advies dat nodig is om de haalbaarheid van uw letselschadeclaim in te schatten. Zorg dat u zelf zoveel mogelijk informatie over het traject schriftelijk vastlegt en bij gesprekken iemand meeneemt die kan getuigen. Wij bespreken met u vooraf wat de kosten van uw letselschadeclaim zijn.

    artsen in operatiekleding aan het werk tijdens operatie
    (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring