• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade en zwart werk

Heeft u ook recht op vergoeding van gemis aan inkomsten uit zwart werk na een letselschade? In veel gevallen wel.  Als uw werkgever u contant betaalt en u beiden geen belasting en sociale verzekeringspremies afdraagt, dan is dat zwart werk. Dat geldt ook voor werkzaamheden die u in uw vrije tijd voor anderen tegen betaling verricht zonder het afdragen van belasting en sociale premies. Als u letsel oploopt en daardoor (tijdelijk) minder of niet kunt zwartwerken, kunt u in veel gevallen uw misgelopen ‘zwarte’ inkomsten claimen. Als u de extra inkomsten misloopt, gaat u er namelijk financieel op achteruit. Dankzij ervaring en kennis over uitspraken in eerdere zaken, kan uw expert u snel vertellen wat voor u de mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wat is de voorwaarde als u misgelopen inkomsten uit zwart werk wilt claimen?

U moet uw eerdere inkomsten uit zwart werk voldoende kunnen onderbouwen. Dit doet u bijvoorbeeld met bankafschriften, e-mails of whatsapp chats met uw werkgever, opdrachtgever of een werkagenda. Ook is een verklaring van uw werkgever waardevol. Datzelfde geldt voor foto’s van eerdere klussen of karweien die u heeft gedaan. Omdat letselschadedossiers vertrouwelijk zijn, lopen u en uw werkgever geen risico op problemen met de Belastingdienst.

Fictieve belastinginhouding over uw letselschade-uitkering

Houd er rekening mee dat op de letselschade-uitkering die u krijgt een deel fictieve belasting wordt ingehouden. Dat is omdat u met zwart werken geen belasting over uw inkomsten betaalde. U ontvangt de netto-uitkering niet volledig, maar er wordt een percentage afgetrokken. Dat percentage is gelijk aan de belastingschaal waarin uw inkomsten uit zwart werk zouden vallen als u geen letsel had en volledig kon werken.

    vier eurobiljetten met een schilderskwast
    (c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring