• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Overlijdensschade

Bij overlijden door toedoen van een ander hebben nabestaanden recht op overlijdensschade. Ze kunnen onder meer gemist levensonderhoud claimen op de aansprakelijke partij die verantwoordelijk is voor het overlijden van hun partner of ouder.

Nabestaanden kunnen na een overlijden in financiële problemen komen, bijvoorbeeld door wegvallen van een inkomen of de kosten voor een uitvaart. Die financiële schade mogen zijn claimen op de verzekeraar van de veroorzaker van het sterfgeval.

Daarnaast is er ook een vergoeding voor de immateriële schade, dat is affectieschade.

In dit artikel leest u hoe we de overlijdensschade vaststellen.

Wie zijn de personen die recht hebben op overlijdensschade?

In artikel 6:108 van het Burgerlijke Wetboek staat dat de  partner en minderjarige kinderen overlijdensschade mogen vorderen. De partner is dan de echtgenoot of echtgenote of degene met wie de overledene een geregistreerd partnerschap had. Voor de bepaling van de hoogte van de overlijdensschade is het gezin een economische eenheid dus als een financieel geheel.

Hoe bepaalt de schade-expert het bedrag van de overlijdensschade?

Daarvoor gebruiken letselschade-experts het Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Het model gaat uit van de behoeftigheid van de nabestaanden. Er valt wellicht een inkomen weg. Maar aan de andere kant keert er misschien een levensverzekering uit en ontvangen nabestaanden weduwen- of wezenpensioen van een werkgever.

En wegvallen van een gezinslid betekent ook minder kosten, hoe gek het misschien ook klinkt. Het rekenmodel houdt ook rekening met de toekomst. Gaan kinderen studeren? Moet het gezin verhuizen?

Daarnaast is de rol die de overledene vervulde belangrijk. Verzorgde hij of zij kinderen thuis en moet het gezin daar nu betaalde hulp voor zoeken? Of deed hij of zij veel aan huishouden of onderhoud van de woning en is daar nu betaalde ondersteuning bij nodig? Met al deze factoren houdt het model rekening. De uitkomst van het model zorgt ervoor dat de levensstandaard van het gezin blijft zoals die voor het ongeval was.

Wat zijn de voordelen van het Rekenmodel Overlijdensschade?

Het rekenmodel draagt vooral bij aan een snellere vaststelling van de overlijdensschade en een begrijpelijke uitleg voor de nabestaanden. Een overlijden is toch al een ingrijpende gebeurtenis. En helemaal als iemand anders dat veroorzaakte. Voor het gevoel van nabestaanden is het wegvallen van hun naaste ‘onnodig’. En het levert naast het verdriet extra financiële zorgen en onzekerheid op. Dan is het fijn als de letselschade-expert er duidelijke uitleg over kan geven hoe de vergoeding is opgebouwd.

Schakel bij overlijden na een ongeval een belangenbehartiger in

Krijgt u te maken met een overlijdensgeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Schakel dan zeker een belangenbehartiger in. Die helpt u de schade te verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij en stelt voor u de overlijdensschade vast. Onze experts weten op welke vergoedingen nabestaanden recht hebben en stellen het bedrag van de overlijdensschade voor u vast.

Wilt u meer weten over overlijdensschade en het rekenmodel? Informeer ernaar bij uw expert van Stipt letselschade.

Overlijdensschade
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring