• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Opvoeren elektrische fietsen is extra kans op letselschade

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Elektrische fietsen hebben de manier waarop we ons verplaatsen revolutionair veranderd. Ze bieden gemak, snelheid en comfort, waardoor fietsen voor veel meer mensen toegankelijk wordt. Maar zoals bij elk gemotoriseerd voertuig, is er altijd een groep die op zoek is naar manieren om de prestaties te verbeteren, soms ten koste van de veiligheid en wettelijke voorschriften. Het opvoeren van elektrische fietsen is een praktijk die snel in populariteit groeit, maar met recente maatregelen wil de overheid in Nederland dit nu aan banden leggen.

Wat houdt het opvoeren van een elektrische fiets in?

Met een kleine technische ingreep, ook wel e-bike tuning genoemd, kun je op een elektrische fiets veel harder fietsen dan de toegestane 25 km per uur. Bij het opvoeren van een elektrische fiets wordt de snelheidslimiet van de fiets overschreden, door het manipuleren van de software of het toevoegen van extra componenten, zoals opvoersetjes. Hierdoor kan de fiets hogere snelheden bereiken dan de wettelijk toegestane limieten.

Toegestane snelheden voor e-bikes

Voor elektrische fietsen en fatbikes geldt een toegestane snelheid van maximaal 25 km per uur. Voor speed pedelecs is dit 45 km per uur. Wanneer de snelheid van uw fiets hoger ligt dan deze limieten, loopt u het risico op een boete van 290 euro. Bij een tweede overtreding kan deze boete opnieuw worden opgelegd en bij een derde overtreding kan de fiets zelfs in beslag worden genomen.

Het verbod op opvoersetjes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt met een breed aanvalsplan om opgevoerde elektrische fietsen aan te pakken. Onderdeel hiervan fietsers met een opvoersetje op de fiets niet meer op de openbare weg mogen rijden. Dit besluit is genomen om de verkeersveiligheid te waarborgen, aangezien opgevoerde elektrische fietsen een groter risico vormen voor zowel de bestuurder als andere weggebruikers. Doordat de bestaande opvoersetjes nu heel makkelijk ‘uit’ en ‘aan’ te zetten zijn, kan een illegale rijder het opvoersetje uitzetten als de politie in zicht is en weer inschakelen nadat de politie is gepasseerd. Met de nieuwe regelgeving komen overtreders niet meer onder een boete uit.

De risico’s van opgevoerde elektrische fietsen

Hoewel het opvoeren van een elektrische fiets misschien aantrekkelijk lijkt, brengt het aanzienlijke risico’s met zich mee. Ten eerste kan het manipuleren van de software of het toevoegen van opvoersetjes leiden tot overbelasting van de motor en andere essentiële onderdelen, wat kan resulteren in technische storingen en zelfs tot ongelukken. Daarnaast brengt het rijden op hogere snelheden dan waarvoor de fiets is ontworpen extra risico’s met zich mee, vooral in druk stadsverkeer. De remafstand wordt langer en de reactietijd van de bestuurder neemt af, waardoor de kans op een ongeval toeneemt.

Speed pedelec

Voordat een opgevoerde e-bike aan het verkeer mag deelnemen, moet de RDW deze goedkeuren. Als dat eenmaal gedaan is, is de fiets feitelijk een speed pedelec. Omdat de hogere toegestane snelheid van speed pedelecs extra gevaar met zich meebrengt, gelden daarvoor andere regels. Kentekenplaatje, WA-verzekering, speciale fietshelm en zijspiegel zijn vanaf dat moment verplicht. Ook mag de fiets niet meer op gewone fietspaden. Voor wie harder wil kunnen fietsen, is de speed pedelec een veiliger alternatief. Zo’n fiets is uitgerust met onderdelen die de hogere snelheid aankunnen, zoals een sterkere motor en goede schijfremmen.

Verzekeringsdekking vervalt bij ongeval met opgevoerde fiets

Een van de belangrijkste gevolgen van het opvoerverbod is het vervallen van de verzekeringsdekking voor opgevoerde elektrische fietsen. Raakt u betrokken bij een ongeval terwijl u een opgevoerde elektrische fiets bestuurt? En is de te hoge snelheid (mede) de oorzaak van het ongeval? Dan kunnen verzekeraars schade-uitkering weigeren. Dekt een verzekering de schade niet, dan moet u die zelf vergoeden. Wanneer u iemand anders aanrijdt en die persoon raakt gewond, dan kan dat een dure kwestie worden. Lees meer over aansprakelijkheid bij ongevallen met elektrische fietsen.

Minder opgevoerde fietsen voor meer verkeersveiligheid

Het verbod op opvoersetjes voor elektrische fietsen is een stap in de goede richting om de veiligheid op de weg te waarborgen. Aanpassing van elektrische fietsen om hogere snelheden te bereiken brengt niet alleen de bestuurder in gevaar, maar ook andere weggebruikers. Door dit aan banden te leggen en de verzekeringsdekking voor opgevoerde fietsen te laten vervallen, hoopt de overheid het aantal ongevallen te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Juridische bijstand zonder kosten

Bent u betrokken aangereden geraakt bij een ongeval door een opgevoerde fiets en vraagt u zich af wie er aansprakelijk is? Dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze   experts. Wij doen  er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Op onze website vult u eenvoudig een test in waarmee u ziet of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

Elektrische fietsen
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring