• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Vergoeding letselschade na ongeval door gladheid

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 2 minuten

Gladheid door ijzel, ijs en sneeuw komt vaak voor in het winterseizoen, het brengt vaak uitdagingen met zich mee voor weggebruikers. Deze weersomstandigheden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de weg en verkeersongevallen met letsel. Hoe zit het met de aansprakelijkheid als u wordt aangereden door gladheid? En wie vergoedt uw schade als u zelf een ongeluk krijgt door gladheid? U leest het in dit artikel.

De zorgplicht van de wegbeheerder bij gladheid

Wegbeheerders zoals gemeenten, provincies of het Rijk hebben de plicht om te zorgen voor veilige wegen en fietspaden, zelfs tijdens winterse weersomstandigheden. Ze moeten dan redelijke maatregelen nemen zoals sneeuwvrij maken van en strooien op de wegen om gladheid te verminderen. Als een wegbeheerder deze maatregelen niet neemt en iemand een ongeluk krijgt door de gladheid, kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor niet nakomen van de zorgplicht op basis van artikel 6:612 Burgerlijk Wetboek (BW). Welke wegbeheerder u aansprakelijk kan stellen, is afhankelijk van waar het ongeval plaatsvond.

Is de wegbeheerder altijd aansprakelijk bij gladheid?

De wegbeheerder heeft een inspanningsverplichting. Maar helaas kan er niet overal tegelijk gestrooid worden. Doorgaande wegen hebben meer prioriteit dan straten en trottoirs in een woonwijk en ook het budget van de wegbeheerder speelt mee. Het hangt sterk af van de situatie en de plek waar het ongeval plaatsvond in hoeverre de wegbeheerder aansprakelijk is. Wanneer u letsel heeft opgelopen na een ongeval door gladheid, moet u aantonen dat de wegbeheerder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bewijs is belangrijk. Maak in elk geval foto’s en vraag gegevens van getuigen.

Verplichtingen van weggebruikers bij gladheid

Weggebruikers zijn verplicht om voorzichtig te rijden en zich aan te passen aan de weersomstandigheden en de situatie op de weg. Zeker bij gladheid zijn maatregelen noodzakelijk. Langzamer rijden, vergroten van de afstand tot anderen en vermijden van plotselinge manoeuvres. Wie zijn rijgedrag niet aanpast en een ongeval veroorzaakt, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen.

Verzekering en vergoeding van letselschade door gladheid

In veel gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van een schadegeval kosten van een slachtoffer vergoeden. De aansprakelijkheid van de veroorzaker moet dan wel vast komen te staan. Ook in een dergelijke situatie zijn bewijzen belangrijk. Denk aan schadeformulier, foto’s, getuigenverklaringen en politierapport. Wie in de auto een eenzijdig ongeval krijgt, kan letselschade claimen op een SVI-verzekering. Vaststelling van aansprakelijkheid en letselschadevergoedingen zijn lastige zaken. Schakel daarbij altijd de hulp van een deskundige in, bijvoorbeeld een expert van Stipt letselschade.

Bewijs nalatigheid en aansprakelijkheid bij schade door gladheid

Een succesvolle aansprakelijkstelling na een ongeval door gladheid op de weg vereist bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen, foto’s van de plaats van het ongeval en rapporten van de politie of wegbeheerder. Het bewijs moet aantonen dat de andere partij nalatig was dus niet de zorgplicht is nagekomen. Of dat de andere partij een fout maakte waardoor een ongeval ontstond. Het kan lastig zijn de toedracht van een ongeval aan te tonen. Als er direct na een ongeval met letsel discussie met de andere partij is over het gebeurde, schakel dan de politie in voor hulp.

Hulp nodig bij letselschade?

Bent u betrokken bij een ongeval door gladheid, heeft u letselschade en vraagt u zich af wie er aansprakelijk is? Neem dan contact op met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Met de test op onze website ziet u direct of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

Gladheid
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring