• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Helmplicht voor snorfietsen

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 2 minuten

Helmplicht voor de snorfiets is per 1 januari 2023 een belangrijke verandering die werd ingevoerd op het gebied van verkeersveiligheid in Nederland. De bestuurders en de passagiers van de snorfiets zijn verplicht een helm te dragen. Een snorfiets is een bromfiets, heeft een blauw kenteken en een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. Een scooter die voldoet aan deze eisen is ook een snorfiets. Door de helmplicht vermindert de kans op (ernstig) hoofdletsel bij een ongeval. Deze nieuwe regelgeving heeft geleid tot discussies en vragen over de noodzaak, de gevolgen van het niet naleven van de helmplicht en de juridische gevolgen bij ongevallen. In dit blog gaan we dieper in op deze aspecten.

De gevaren van het niet dragen van een helm, invoering van de helmplicht

Het dragen van een helm is van cruciaal belang om de veiligheid van snorfietsbestuurders en passagiers te waarborgen. Snorfietsen kunnen een aanzienlijk snelheid bereiken en nemen deel aan het verkeer waar grotere en zwaardere motorvoertuigen ook aanwezig zijn. Zonder de bescherming van een helm lopen snorfietsbestuurders een verhoogd risico op ernstig hoofdletsel bij een ongeval. Hoofdletsel kan leiden tot blijvende lichamelijk letsel maar ook tot verandering van karakter of gedrag, problemen met taal en spraak of het geheugen wat de kwaliteit van het leven aanzienlijk vermindert. De invoering van de helmplicht heeft als doel dit risico te verminderen en de algemene verkeersveiligheid te vergroten. Het niet naleven van deze regel betekent voor de bestuurder en de opzittende/passagier een boete van € 100,00.

Aansprakelijkheid bij ongelukken zonder helm

Wanneer een snorfietsbestuurder betrokken raakt bij een ongeval en geen helm draagt, kan dit juridische gevolgen met zich meebrengen. Als het niet dragen van de helm heeft bijgedragen aan de ernst van het letsel, kan dit van invloed zijn op de verdeling van de aansprakelijkheid. De verzekeraar zal zich dan beroepen op het principe van “eigen schuld”, waardoor een deel van de schade niet vergoed wordt. Vaak wordt er dan maximaal 75% van de schade vergoedt, tenzij er bewezen kan worden dat het letsel niet is ontstaan door het ontbreken van een helm. Juridisch gezegd: dat het niet dragen van de helm niet in causaal verband staat tot het ontstane ongevalsletsel.

Bewijs verzamelen

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom ook belangrijk om bewijs te verzamelen, zoals getuigenverklaringen, foto’s van het ongeval en medische verslagen om zo de claim goed te kunnen ondersteunen. In een spreekwoordelijk gunstig geval van een geluk bij een ongeluk is er sprake van camerabewaking, vraag deze dan zo snel mogelijk op. Het is dan ook aan te raden om de politie in te schakelen in een dergelijke situatie.

Juridische bijstand

Bent u als bestuurder van een snorfiets betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Dan bevelen wij u aan om juridische bijstand te zoeken bij Stipt letselschade. Onze professionals kunnen u begeleiden bij het proces van aansprakelijkheid en het verkrijgen van schadevergoeding. Om dit proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen raden wij u aan zo snel mogelijk na een ongeval contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij, zodat u niet met de financiële brokken blijft zitten. Onze hulp kost u niets. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

11062b b69a014e27044abeb27d648e1e153fd6mv2
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring