• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Fietshelm dragen voorkomt ernstig hoofdletsel bij fietsers

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Hoofdletsel is een van de gevolgen als een fietser betrokken raakt bij een ongeval. Fietsers lopen in Nederland grote kans betrokken te raken bij een ongeval. En daarmee ook op hoofd- of hersenletsel. Uit wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid blijkt echter dat wanneer alle fietsers altijd een fietshelm dragen, dit jaarlijks ongeveer 85 verkeersdoden en 2600 ernstig gewonden bespaart. Het onderzoek toont daarmee aan dat dragen van een fietshelm aanzienlijk bijdraagt aan vermindering en voorkomen van ernstig hoofd- en hersenletsel bij fietsers. De boodschap is duidelijk: draag voor je eigen veiligheid een helm wanneer je op de fiets stapt.

Hoofd- en hersenletsel komt relatief veel voor bij fietsers. Van alle fietsers in Nederland die ernstig gewond raken door een fietsongeval, heeft bijna een derde hoofd- of hersenletsel. Bij fietsongevallen waarbij een motorvoertuig betrokken is, loopt bijna de helft van de fietsers hoofd- of hersenletsel op (47%).

Bij fietsongevallen zonder motorvoertuig geldt dat voor ruim een kwart (28%). Hoofd- en hersenletsel betekent in 86% van de gevallen hersenletsel, de overige 14% betreft hoofdletsel zonder hersenletsel. Door zulke cijfers zou je toch bijna vanzelf een fietshelm opzetten? Zo makkelijk is het helaas niet.

En een fietshelm is niet verplicht. Hoewel de fietser een beschermde verkeersdeelnemer is, zal hij of zij toch in de eerste plaats zichzelf moeten beschermen om een ongeval en daarmee de kans op letsel te voorkomen. Door zulke cijfers zou je toch bijna vanzelf een fietshelm opzetten? Zo makkelijk is het helaas niet. En een fietshelm is niet verplicht. Hoewel de fietser een beschermde verkeersdeelnemer is, zal hij of zij toch in de eerste plaats zichzelf moeten beschermen om een ongeval en daarmee de kans op letsel te voorkomen.

Fietsers zijn wettelijk beschermd

Fietsers zijn extreem kwetsbaar in het verkeer. Een aanrijding met een gemotoriseerde weggebruiker kan al snel ernstig letsel veroorzaken. Daarom zijn fietsers in Nederland  wettelijk beschermd. Op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet worden fietsers beschouwd als ‘zwakke verkeersdeelnemers’. In veel gevallen is iemand die met een motorvoertuig een fietser aanrijdt aansprakelijk voor de schade van de fietser. Zelfs als de fietser een verkeersfout maakt.  Alleen als de bestuurder van een motorvoertuig geen enkel verwijt valt te maken voor zijn verkeersgedrag is de fietser aansprakelijk. Lees hier meer over letselschade na een fietsongeval.

Persoonlijke bescherming fietsers belangrijk

Een fietser heeft alleen achteraf iets aan de wettelijke bescherming; als er al een ongeval gebeurd is. Ter voorkoming van ernstig hoofdletsel is de fietshelm echter een goed beschermmiddel. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere factoren waarmee een fietser zichzelf beschermt zoals goede zichtbaarheid, de juiste verlichting en het eigen gedrag in het verkeer. Helaas raken jaarlijks nog veel fietsers betrokken bij een ongeval en is er in veel gevallen sprake van verwondingen of zelfs overlijden. Wanneer er bij een ongeval een tegenpartij betrokken is, is het mogelijk de materiële en letselschade te verhalen op de tegenpartij.

Letselschade na een fietsongeval? Verzamel bewijs!

Vaak is het ingewikkeld de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom  belangrijk om bewijs te verzamelen. Getuigenverklaringen, foto’s en filmpjes kunnen van belang zijn. Als er discussie is over het gebeurde dan is het verstandig de politie in te schakelen om uitsluitsel te krijgen over de toedracht van het ongeval. Gebeurde het ongeval tijdens werktijd of was u onderweg voor woon-werkverkeer? Het is belangrijk dat u dit kunt aantonen, in verband met de aansprakelijkheid van uw werkgever.

Juridische bijstand zonder kosten

Bent u betrokken bij een fietsongeluk en vraagt u zich af wie er aansprakelijk is? Dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij doen er alles aan om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Op onze website vult u eenvoudig een test in waarmee u ziet of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

Hoofdletsel
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring