• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letsel door val in supermarkt, wie is er aansprakelijk?

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Supermarkt; snel nog even langs, voordat deze sluit, om nog wat hapjes te kopen voor een gezellig borrelavondje. Vluchtig loop je door de supermarkt en voor je er erg in hebt glijd je uit over een platgetrapte sperzieboon die op de grond ligt. Door de harde val kom je ongelukkig terecht en blijkt dat je arm gebroken is. Nu rijst de vraag; wie is er aansprakelijk voor deze (letsel)schade?

Zorgplicht supermarkt

In Nederland geldt een juridische verplichting dat een supermarkt verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de klanten in zijn winkel. Dit houdt in dat de supermarkt verplicht is om gevaren te vermijden, door de winkel zo veilig als redelijkerwijs mogelijk te maken. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld; rommel op de vloer meteen op te ruimen, een waarschuwingsbord te plaatsen bij onveilige situaties. Wanneer hieraan niet is voldaan, en je als gevolg van daarvan letsel oploopt, kan de supermarkt aansprakelijk worden gesteld.

Aanspraak op schadevergoeding

Om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding moet er wel aan een aantal eisen zijn voldaan. We komen hiermee uit op de kelderluik-criteria die ontleend zijn aan het Kelderluik-arrest van de Hoge Raad.

Deze criteria komen in beeld wanneer er sprake is van gevaarzetting; het creëren van een situatie waarin er een kans op schade en/of letsel bestaat.

Hiervoor moeten we ten eerste kijken hoe waarschijnlijk het is dat mensen in een supermarkt de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid niet in acht nemen. Vaak zijn mensen in de supermarkt gefocust op de producten zie ze moeten hebben, zonder goed op de omgeving te letten. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat mensen erg oplettend zijn in de supermarkt op hun omgeving.

Ten tweede hoe groot de kans is dat hieruit ongevallen ontstaan. Over het algemeen verwacht je niet dat er veel ongelukken laat staan ernstige ongelukken kunnen gebeuren door de onoplettendheid van de bezoekers. Toch komt dit wel voor, dus de supermarkt moet hier zeker rekening mee houden.

Tot slot is het van belang, hoe ernstig de gevolgen zijn en of het makkelijk is om veiligheidsmaatregelen te stellen ter voorkoming van de ongevallen. Wanneer je valt in een supermarkt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een gebroken arm of een gekneusde rib waardoor je je dagelijkse werkzaamheden slecht of helemaal niet kunt uitvoeren. Als supermarkt is het eenvoudig om dit te voorkomen door onveilige situaties meteen op te lossen door de rommel op te ruimen of er een waarschuwingsbordje bij te zetten. Dit voorkomt een hoop ellende.

Bewijsmateriaal verzamelen

Heb je nu zelf ook een ongeval opgelopen in de supermarkt? Het is dan belangrijk om foto’s te nemen van de onveilige situatie en uw letsel en daarnaast de contactgegevens van getuigen te verzamelen. Dit helpt voor het bewijs van jouw lezing om de supermarkt succesvol aansprakelijk te kunnen stellen voor de opgelopen letselschade. Dat blijkt onder meer uit een beschikking van de Rechtbank Oost Brabant.

Het is goed om te onthouden dat aansprakelijkheid afhangt van de omstandigheden van het geval. Niet in elke situatie kan een supermarkt aansprakelijk worden gesteld voor het opgelopen letsel van een klant, zo blijkt uit een andere beschikking van de Rechtbank Noord-Holland. Hiervoor moet gekeken worden naar de oplettendheid van de klant, de voorzorgsmaatregelen die de supermarkt heeft genomen. Kortom: naar de van belang zijnde omstandigheden van de individuele kwestie.

Letselschade melden

Om dit proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Deze kunnen u helpen bij het verzamelen van bewijs en het indienen van een schadeclaim bij de supermarkt. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

Supermarkt
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring