• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Gewond door tillen op het werk?

Door: André Rotte
Leestijd: 3 minuten

Tillen op het werk kan lichamelijke klachten veroorzaken. Een werkgever moet goed voor zijn werknemers zorgen. Een onderdeel van die zorgplicht is dat een werknemer veilig moet kunnen werken. Toch gebeuren er jaarlijks veel ongelukken op de werkvloer. Een van de oorzaken van letselschade op de werkvloer is dat iemand lichamelijke klachten krijgt door tillen. Kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen en heeft u recht op een schadevergoeding wanneer u letsel oploopt door tillen op het werk? In dit artikel leg ik u uit wat de mogelijkheden zijn.

Letselschadevergoeding na tillen

In de rechtspraak zijn er enkele voorbeelden van zaken waarin een werknemer zijn werkgever met succes aansprakelijk kon stellen. Bijvoorbeeld de werknemer die volledig arbeidsongeschikt raakte omdat hij door zijn rug ging toen hij een zware dweilmachine tilde. De rechtbank stelde vast dat de werkgever geen duidelijke tilinstructies had gegeven en dat niet bleek dat de werkgever toezicht hield op naleving van de instructies. Ook een werknemer die schouderklachten opliep nadat hij een zware tafel verplaatste, kon zijn letselschade verhalen op zijn werkgever. In beide gevallen moest de werkgever de letselschade van de werknemer vergoeden. De werkgever moet bij een letselschadeclaim aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om de werknemer veilig te laten werken.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk bij letschade na tillen?

Een werkgever moet een letselschadeclaim aan zijn werknemer vergoeden als hij:

 • Niet kan aantonen dat hij maatregelen heeft genomen om te zorgen dat werknemers veilig tillen.
 • Niet kan aantonen dat hij instructies heeft gegeven over veilig tillen.
 • Niet kan aantonen dat hij toezicht heeft gehouden op naleving van instructies.
 • Geen hulpmiddelen beschikbaar stelde voor veilig tillen of verplaatsen, bijvoorbeeld handschoenen of een lift.

Letselschadevergoeding na onveilig tillen

De werkgever heeft volgens artikel 7:658 BW een verregaande zorgplicht. Ook de Arbowet eist dat werknemers veilig kunnen werken. Tillen hoort tot een van de werkrisico’s en een werkgever moet in de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) een Plan van Aanpak over veilig tillen opnemen. Wanneer een werkgever

 • een werknemer te zwaar laat tillen;
 • onvoldoende instructies geeft;
 • onvoldoende toezicht houdt op de naleving van instructies of;
 • de werknemer onverantwoorde tilopdrachten geeft zijn dit redenen voor een rechter om de werknemer letselschadevergoeding toe te kennen.

Letselschade na tillen, wat nu?

Wanneer u lichamelijke klachten heeft door tillen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een arts inschakelt en dat deze een dossier aanmaakt. Als u vindt dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade na tillen, is het belangrijk dat u ook kunt aantonen dat uw klachten verband houden met het tillen. Een werkgever kan bij een letselschadeclaim na tillen aanvoeren dat de werknemer al rug-, schouder- of nekklachten had. Daarom is het verstandig als u ook de hulp inschakelt van een goede letselschadespecialist. Die helpt u om uw letselschade te verhalen op uw werkgever.

Ook kan hij aan de hand van uw situatie direct een inschatting maken van de verhaalskansen en u uitleggen welke informatie er nodig is voor een succesvolle schadeclaim. Uiteraard helpen we u bij stipt Letselschade ook graag met een aansprakelijkheidsclaim na een bedrijfsongeval.

Richtlijnen voor veilig tillen

Hoeveel een werknemer veilig kan en mag tillen, hangt van de situatie af. Een aantal factoren bepaalt het maximale tilgewicht. Bijvoorbeeld:

 • Hoe vaak moet iemand iets tillen? Eenmalig of vaker?
 • Moet het voorwerp dat de werknemer tilt, verplaatst worden?
 • Wat is de hoogte die door de tilbeweging overbrugd wordt?
 • Welke draaiing moet het lichaam uitvoeren bij de tilbeweging?

Met de NIOSH-rekenmethode kan het ideale tilgewicht berekend worden. Hiervoor is een app beschikbaar. Of de tiltest die ook op de NIOSH-methode gebaseerd is.

Wanneer bij zwaar tillen geen recht op letselschadevergoeding?

Een voorbeeld uit de rechtspraak waarin een werknemer zelf verantwoordelijk bleek voor zijn letsel en geen schadevergoeding kreeg, is de bakker die in zijn eentje een 200 kilo zware machine verplaatste. Zijn werkgever had geen opdracht gegeven. De verplaatsing was niet noodzakelijk en de werkgever had gezegd dat verplaatsen met minstens twee personen moest gebeuren. In dit geval concludeerde de rechter dat de werknemer zelf een onverantwoord risico had genomen. De werkgever hoefde hem niet extra te waarschuwen omdat de werknemer kon weten dat eigenhandig verplaatsen van zo’n zware machine een risico zou zijn.

Letselschade na een bedrijfsongeval verhalen op uw werkgever is een lastige zaak. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten over het claimen van letselschade? Neem dan contact op met uw expert van Stipt letselschade.

Over André Rotte

"Mensen persoonlijk en betrokken bijstaan, zodat hun leven weer zoveel mogelijk wordt als voor hun letselschade. Dat vind ik mooi." Na mijn rechtenstudie en functies bij verzekeraars internationale expertisebureaus werk ik sinds 2010 als belangenbehartiger voor slachtoffers van letselschade. Ik ben NIVRE-registerexpert en lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars. Dat zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van letselschaderegeling. In mijn eerste baan bij een verzekeraar leerde ik dat persoonlijk contact enorm belangrijk is wanneer je slachtoffers van letselschade helpt en dat een tevreden klant je doelstelling is. Dat én mijn ervaring en kennis maakt dat u de behandeling van uw letselschadeclaim met een gerust hart aan mij kunt overlaten.

Meer blogs van André Rotte Bekijk profiel op LinkedIN
Tillen op het werk
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring