• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Ongeval met de elektrische step, wie is aansprakelijk?

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Elektrische steps zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden als een handig vervoersmiddel, voornamelijk in stedelijke gebieden. Hoewel ze efficiënt en gemakkelijk te gebruiken zijn, brengt het gebruik van de elektrische steps ook bepaalde risico’s met zich mee, zoals ongevallen met mogelijke ook letselschade tot gevolg. In dit blog gaan we dieper in op de aansprakelijkheid en letselschade bij een ongeval met een elektrische step. 

Elektrische steps en de wettelijke status

Om te begrijpen hoe aansprakelijkheid wordt bekeken bij ongelukken met de elektrische step, is het belangrijk om de wettelijke status van deze voertuigen te begrijpen. In veel landen, waaronder in Nederland, worden elektrische steps beschouwd als “bijzondere bromfietsen” of “bijzondere voertuigen”, met specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn. Dit blijkt uit artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Aansprakelijkheid bij een ongeval

Bij een ongeval kunnen verschillende partijen aansprakelijk worden gesteld, afhankelijk van de omstandigheden van het incident.

Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot aansprakelijkheid:

  1. Bestuurder van de elektrische step; als de bestuurder van de elektrische step nalatig handelt of de verkeersregels overtreedt, kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. Bijvoorbeeld als de bestuurder door rood licht rijdt en een ander voertuig raakt. Deze persoon kan dan naast de schade aan het voertuig aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade van de bestuurder of inzittenden van dat voertuig.
  2. Andere weggebruikers; als een andere weggebruiker, zoals een automobilist of een fietser, onrechtmatig handelt en daardoor een ongeval met een elektrische step veroorzaakt, kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Bijvoorbeeld, als een automobilist geen voorrang verleent aan een elektrische step en een botsing veroorzaakt. Deze automobilist kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade van de bestuurder van de elektrische step.
  3. Fabrikant of verkoper; als het ongeval te wijten is aan een defect in de elektrische step zelf, zoals een technisch mankement, kan de fabrikant, verkoper of de importeur die de step van buiten de EU heeft geïmporteerd aansprakelijk worden gesteld op basis van productaansprakelijkheid. Het is belangrijk om te bewijzen dat het defect de directe oorzaak was van het ongeval en de daaruit voortvloeiende letselschade.

Verzekeringsdekking

Het is belangrijk om te kijken of er verzekeringsdekking beschikbaar is voor ongevallen met elektrische steps. In Nederland kan een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of een motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) dekking bieden voor letselschade veroorzaakt door een elektrische step. Het is raadzaam om de specifieke polisvoorwaarden van de verzekering te controleren en contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

Waarborgfonds Motorverkeer

Alleen steps die zijn goedgekeurd door het RDW mogen op de weg rijden met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Daarnaast moet er een kenteken opzitten en verzekerd zijn. In Nederland zijn er nog weinig RDW-goedkeuringen, dit heeft tot gevolg dat er ook nog weinig verzekeraars dekking bieden. Dit betekent dat je je niet goed kunt verzekeren voor je elektrische step. Kijk voor meer voorwaarden van de RDW-goedkeuring  op de website. 

Personen die schade hebben geleden bij een ongeval met een elektrische step van een ander kunnen zich onder bepaalde voorwaarden wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer wanneer de step niet verzekerd is.

Het Waarborgfonds heeft op haar website een handige check waarmee u direct ziet of het zin heeft dat u een claim indient. Kijk voor verdere informatie en voorwaarden om een claim in te kunnen dienen ook naar ons ons blog over het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hoe nu verder?

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Noteer de namen en contactgegevens van getuigen en probeer eventuele foto’s en filmpjes die zijn gemaakt te verzamelen. In een spreekwoordelijk gunstig geval van een geluk bij een ongeluk is er sprake van camerabewaking, vraag deze dan zo snel mogelijk op. Dit in verband met de beperkte wettelijke bewaartermijn van camerabeelden.

Juridische bijstand

In geval van letselschade bij een ongeval met een elektrische step is het aanbevolen om juridische bijstand te zoeken bij een gespecialiseerde letselschade-expert. Een letselschade-expert kan u begeleiden bij het proces van het vaststellen van aansprakelijkheid en het verkrijgen van schadevergoeding.

Om dit proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

elektrische step
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring