• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Letselschade opgelopen in het zwembad  

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Zwembad, verfrissend water, de zon die op je huid straalt en de geluiden van gelukkige bezoekers. Zwembaden beloven plezier en ontspanning, maar het is ook een gevaarlijke plek waar veel ongelukken ontstaan, soms met letselschade tot gevolg. Stel u glijdt uit, wie is er dan verantwoordelijk? Het zwembad of is het uw eigen schuld?

Omgevingswet 2024

Per 1 januari zal de Omgevingswet in werking treden. Dit zal ook gevolgen hebben voor zwembaden. Zij zullen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving met betrekking tot veiligheid en milieunormen. Deze nieuwe regelgeving biedt ruimte voor eigen inzichten en innovatie, maar er komen ook een hoop verantwoordelijkheden en uitdagingen bij kijken:

 • De lijst met maandelijks te meten parameters wordt fors uitgebreid;
 • Bepaalde grenswaarden worden aangescherpt;
 • Elke zweminrichting moet een risico- en inventarisatie en beheersplan opstellen;
 • De in het beheersplan vermelde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de hygiëne en veiligheid van de badgasten te waarborgen;

Het niet naleven van deze wet kan leiden tot aansprakelijkheid in het geval van letselschade.

Zorgplicht zwembaden

Zwembaden hebben een wettelijke zorgplicht om ervoor te zorgen dat hun faciliteiten veilig zijn voor bezoekers. Deze zorgplicht omvat het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen zoals:

 • Regelmatig onderhoud van het zwembad en de omgeving;
 • Het verstrekken van duidelijke waarschuwingsborden en instructies;
 • Het trainen van personeel voor toezicht en noodprocedures, aanwezigheid van bedrijfshulpverlening (BHV) is namelijk verplicht;
 • Het inrichten van veilige zwemzones en het markeren van diepe en ondiepe gebieden.

De zorgplicht voor zwembaden gaat nog verder, dan de bovenstaande regels.

Exploitanten van zwembaden moeten er ook rekening mee houden dat bezoekers niet altijd even goed opletten en zich bewust zijn van de omgeving. Zeker bij jonge kinderen is het lastig om gevaar vroegtijdig in te zien. Het zwembad moet hierop inspelen door bijvoorbeeld extra toezichthouders of waarschuwingsborden neer te zetten.

Hoe ontstaat letselschade in zwembaden en wie is er aansprakelijk?

Letselschade in zwembaden kan op verschillende manieren ontstaan. De schade kan ontstaan doordat het zwembad tekortschiet in het nemen van (voorzorgs)maatregelen, ofwel nalatig is.

Dit kan doordat bepaalde apparatuur kapot is. Denk aan filterinstallatie waardoor de waterkwaliteit onder de maat is. Een andere mogelijk is gebrekkig onderhoud. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een glijbaan het begeeft als die niet zorgvuldig wordt onderhouden. Chloordamp van het zwembad kan namelijk roestvast staal aantasten met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Ook kan er een ongeval gebeuren door onvoldoende toezicht. Als er door dit nalatige gedrag een ongeval met letselschade ontstaat bij een bezoeker kan het zwembad hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Het kan ook te wijten zijn aan de eigen schuld. Waarbij de bezoeker onvoorzichtig of roekeloos gedrag vertoont en waarschuwingsbordjes niet in acht neemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duiken in ondiep water of rennen rondom het zwembad op een natte vloer.

Wanneer er vaststaat dat het ongeval volledig is te wijten aan de eigen schuld van de badgast, kan het zwembad niet aansprakelijk worden gesteld.

In praktijk komt regelmatig voor dat het zwembad deels aansprakelijk wordt gehouden. Dit gaat dan om gevallen waarin de bezoeker zich niet helemaal aan de regels houdt maar het zwembad bijvoorbeeld tegelijkertijd te weinig toezicht hield en als dat anders was geweest het ongeval voorkomen had kunnen worden.

Tot slot kan het letsel ook te wijten zijn aan het gedrag van andere bezoekers. U houdt zich keurig aan de regels, maar iemand anders glijdt bijvoorbeeld direct achter u de glijbaan in, zonder te wachten op het groene licht met een ongelukkige botsing tot gevolg. In dit geval is de kans groot dat niet het zwembad aansprakelijk is maar de andere badgast die zich roekeloos gedraagt. Of er wel of geen aansprakelijkheid is moet altijd worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval.

Bewijs verzamelen

Vaak is het ingewikkeld de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom ook belangrijk om bewijs te verzamelen. Getuigenverklaringen of beeldmateriaal zijn belangrijk. Als er discussie is over het gebeurde dan kan het verstandig de politie in te schakelen om uitsluitsel te krijgen over de toedracht van het ongeval. Gaat het om een ongeval met een glijbaan of speeltoestel in het zwembad dan is de NVWA bevoegd om een onderzoek in te stellen.

Juridische bijstand

Bent u slachtoffer van een ongeval in het zwembad en vraagt u zich af wie er aansprakelijk is? Dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

Zwembad
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring