• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade opgelopen in de sportschool

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Sportschool is de plek waar sporters samenkomen. Sporten is een geweldige manier om gezond te blijven en stress te verminderen. Veel mensen kiezen ervoor om hun lichamelijke conditie te verbeteren door zich aan de sluiten bij een sportschool. Helaas kunnen ongelukken tijdens het trainen leiden tot letselschade, maar kan de sportschool daarvoor aansprakelijk worden gehouden?

Sportschool heeft een zorgplicht

Om vast te stellen wie aansprakelijk is voor letselschade in een sportschool, moeten we kijken naar verschillende aspecten.

Ten eerste toezicht en veiligheid. Sportscholen hebben de plicht om ervoor te zorgen dat hun faciliteiten, de gebouwen in de breedste zin van het woord, veilig zijn voor hun leden.

Ten tweede training en instructies. Sportscholen moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers voldoende opgeleid zijn om instructies te geven en hulp te bieden aan leden. Gebrek aan juiste instructies kan leiden tot ongevallen.

Ten derde waarschuwingen, bijvoorbeeld met bordjes. Sportscholen moeten leden waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals gladde vloeren, losse gewichten of andere risico’s.

Tot slot onderhoud van apparatuur. Sportscholen moeten regelmatig onderhoud uitvoeren aan hun apparatuur om ervoor te zorgen dat het in goede staat verkeert en veilig kan worden gebruikt. Bovendien kan het zijn dat bepaalde apparatuur periodiek gekeurd moet worden.

Als een sportschool tekortschiet in een of meer van deze verantwoordelijkheden en dit leidt tot letselschade dan kan de sportschool aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.

De rol van de sporter

Sporten in de sportschool valt ook onder de categorie sport- en spel, waarbij een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel  geldt.

Het is belangrijk op te merken dat sporters ook een eigen  verantwoordelijkheid hebben om hun eigen veiligheid te waarborgen.

Dit omvat het volgen van de regels en instructies van de sportschool, het gebruik van de juiste apparatuur voor hun fitnessniveau en het vermijden van roekeloos gedrag dat letsel kan veroorzaken.

Als een sporter aantoonbaar nalatig handelt en dit bijdraagt aan hun eigen letsel, kan hun aansprakelijkheid verminderd worden vanwege eigen schuld  of in sommige gevallen zelfs volledig komen te vervallen.

Aanspraak op schadevergoeding: Kelderluikcriteria en/of sport en spel

De aansprakelijkheid moet afhankelijk van de toedracht worden beoordeeld aan de hand van de kelderluik-criteria die ontleend zijn aan het Kelderluik-arrest van de Hoge Raad.

Daarnaast kunnen de regels die in de rechtspraak zijn bepaald voor het beoordelen van de aansprakelijkheid bij sport- en spelsituatie van belang zijn.

De Kelderluikcriteria komen in beeld wanneer er sprake is van gevaarzetting; het creëren van een situatie waarin er een kans op schade en/of letsel bestaat.

Hiervoor moeten we ten eerste kijken hoe waarschijnlijk het is dat mensen in een sportschool de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid niet in acht nemen. Ten tweede hoe groot de kans is dat hieruit ongevallen ontstaan. Als laatste is het van belang te toetsen hoe ernstig de gevolgen van een ongeval zijn en of het makkelijk is om veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van een ongeval.

Daarnaast is de rechtspraak over sport- en spelsituaties zoals gezegd van belang. Dit met name wanneer de sporter zelf en/of eventuele andere sporters een (mogelijke) bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van het ongeval.

Bent u benieuwd hoe het zit met de aansprakelijkheid bij letselschade opgelopen bij sport en spel? Bekijk dan deze blog op onze website.

Bewijs verzamelen

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom ook belangrijk om bewijs te verzamelen, zoals getuigenverklaringen van personeel of medesporters, foto’s van de ongevalslocatie of probeer beelden van een bewakingscamera veilig te stellen voordat die worden overschreven.

Juridische bijstand

Bent u slachtoffer van een ongeval in de sportschool, dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

Sportschool
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring