• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade op de kermis, wie is er aansprakelijk?

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

De kermis is een populaire bestemming voor mensen van verschillende leeftijden, waar ze kunnen genieten van attracties en amusement. Het aantal bezoekers is aanzienlijk groot. De grootste kermis vindt plaats in Tilburg, deze trekt jaarlijks ruim anderhalf miljoen mensen. Hoe meer mensen er genieten van de attracties, des te belangrijker het is dat de veiligheid van de bezoekers op orde is, om zo ongevallen te voorkomen.

Helaas ontstaan er toch regelmatig ongevallen, variërend van kleine incidenten tot ernstige ongevallen. Wie is er dan aansprakelijk door deze schade?  

Gevaarzetting op de kermis

Als een bezoeker letselschade oploopt op de kermis, is hij/ zij hiervoor dan zelf verantwoordelijk? We hebben in deze situatie te maken met de vraag of er sprake is van gevaarzetting; het creëren van een situatie waarin er een kans op schade/letsel bestaat.

Hiervoor moeten we kijken hoe waarschijnlijk het is dat mensen op de kermis de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid niet in acht nemen en hoe groot de kans is dat hieruit ongevallen ontstaan. Daarnaast is het van belang, hoe ernstig de gevolgen zijn en of het makkelijk is om veiligheidsmaatregelen te stellen ter voorkoming van de ongevallen.

Zorgplicht tegenover eigen verantwoordelijkheid

Over het algemeen kan gesteld worden dat het kan gebeuren dat bezoekers door de adrenaline en de gezelligheid met vrienden of familie soms vergeten de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Het is de taak van de kermisexploitant om voldoende toezicht te houden en aanwijzingen/instructies te geven om onveilige situaties te voorkomen.

Daarnaast moet er bij de attracties aan de bezoekers duidelijk informatie worden verstrekt over onderwerpen als de minimale leeftijd, minimale lengte of bepaalde risicovolle medische condities. De attracties moeten periodiek gekeurd worden op veiligheid door een onafhankelijke instantie.

Wie is er aansprakelijk?

De vraag naar aansprakelijkheid hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Als een bezoeker letselschade heeft opgelopen zijn er twee partijen die mogelijk aansprakelijk zijn.

Ten eerste de bezoeker zelf. Dit kan het geval zijn wanneer een bezoeker zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt of op een onveilige manier gebruik maakt van een attractie. In dat geval draagt de bezoeker zijn/haar eigen schade.

Ten tweede kunnen dat zijn; exploitant van de kermis, de eigenaar van de attractie, de fabrikant van de attractie en het personeel dat de attractie bedient. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de attracties en de bezoekers. Als er niet voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, of wanneer er sprake is van een gebrek in de attractie kan de kermisexploitant aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade. 

Risicoaansprakelijkheid

Op basis van artikel 6:181 Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 6:173 van het Burgerlijk Wetboek is de kermisexploitant risicoaansprakelijk voor de schade door een gebrek aan de attractie omdat deze de bedrijfsmatige gebruiker daarvan is. Dat is alleen anders wanneer hij kan aantonen dat het gebrek niet te voorzien was.

Schuldaansprakelijkheid

Een exploitant van de kermis kan ook aansprakelijk worden gesteld op basis van schuldaansprakelijkheid. Dit houdt in dat een persoon aansprakelijk wordt gesteld op basis van zijn schuld of nalatigheid. Dit kan van toepassing zijn op alle bovengenoemde partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van de kermis. Als blijkt dat een van deze partijen de zorgplicht heeft geschonden kan deze partij aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dus wanneer de bezoeker die letselschade oploopt alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen, draagt hij/zij geen eigen schuld.

Heeft één van de exploitanten niet de veiligheid en het toezicht geboden die van een normale kermis verwacht mag worden kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade van een bezoeker.

Hoe nu verder?

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Noteer de namen en contactgegevens van getuigen en probeer eventuele foto’s en filmpjes die zijn gemaakt te verzamelen. In een spreekwoordelijk gunstig geval van een geluk bij een ongeluk is er sprake van camerabewaking. Vraag dan zo snel mogelijk de beelden op bij de kermisexploitant of de gemeente.

Als vermoed wordt dat de attractie onveilig is, dan is het belangrijk Nederlandse Voedsel En Warenautoriteit in te schakelen voor onderzoek zodat ook mogelijk herhaling kan worden voorkomen.

Juridische bijstand

Heeft u letselschade opgelopen op de kermis raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen en kunnen u helpen bij het verzamelen van bewijs en het indienen van een schadeclaim.

Op onze website kunt u ook eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

kermis tilburg
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring