• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade in attractiepark, wie is aansprakelijk?

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

“Ze is er met haar kinderen al tientallen keren in geweest: de indoor-achtbaan Toos-Express in attractiepark Toverland. Zondag wilde Willy uit Venray weer een ritje maken, maar door een misstap viel ze 2,5 meter naar beneden en brak ze haar rug. Ze eist dat de attractie veili­ger wordt, maar inmiddels rijdt het treintje gewoon weer als vanouds.”

Zo luidde de intro van een nieuwsartikel van 18 april 2023. Elk jaar gebeuren er duizenden ongelukken in attractieparken, maar wie is er aansprakelijk voor deze schade?

Het aantal bezoekers van attractieparken neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. Neem bijvoorbeeld de Efteling, deze kreeg 5,43 miljoen bezoekers in 2022. Hiermee is het hoogste aantal gasten in de geschiedenis van het park bereikt.

Hoe meer mensen er genieten van de attracties, des te belangrijker het is dat de veiligheid van de bezoekers de hoogste prioriteit heeft om zo ongevallen te voorkomen.

Uit inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit blijkt een gunstig beeld. Attractieparken hadden hun zaken doorgaans goed op orde.

Gevaarzetting

Als een bezoeker letselschade oploopt in een attractiepark, is hij/ zij hiervoor dan zelf verantwoordelijk? We hebben in deze situatie te maken met de vraag of er sprake is van gevaarzetting; het creëren van een situatie waarin er een kans op schade/letsel bestaat.

Hiervoor moeten we kijken hoe waarschijnlijk het is dat mensen in een attractiepark de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid niet in acht nemen en hoe groot de kans is dat hieruit ongevallen ontstaan. Daarnaast is het van belang, hoe ernstig de gevolgen zijn en of het makkelijk is om veiligheidsmaatregelen te stellen ter voorkoming van de ongevallen.

Zorgplicht tegenover eigen verantwoordelijkheid

Over het algemeen kan gesteld worden dat het kan gebeuren dat bezoekers door de adrenaline en de gezelligheid met vrienden of familie soms vergeten de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Het is echter de taak van het park om hierop toezicht te houden om zo onveilige situaties te voorkomen.

Daarnaast moet het park de bezoekers duidelijk informeren over de te nemen veiligheidsmaatregelen en de attracties ook regelmatig controleren door testritten. Wanneer bezoekers hier geen gehoor aangeven is dat hun eigen verantwoordelijkheid.

Wie aansprakelijk bij een ongeval in een attractiepark?

De vraag naar aansprakelijkheid hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Als een bezoeker letselschade heeft opgelopen zijn er twee partijen die mogelijk aansprakelijk zijn.

Ten eerste de bezoeker zelf. Dit kan het geval zijn wanneer een bezoeker zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt of op een onveilige manier gebruik maakt van een attractie. In dat geval draagt de bezoeker zijn/haar eigen schade.

Ten tweede het attractiepark. Het park is verantwoordelijk voor de veiligheid van de attracties en de bezoekers. Als het park niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, of wanneer er sprake is van een gebrek in de attractie kan het park aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade.

Wanneer de bezoeker die letselschade oploopt alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen, draagt hij/zij geen eigen schuld. Heeft het pretpark niet de veiligheid en het toezicht geboden die van een normaal pretpark verwacht mag worden kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade van een bezoeker.

Hoe nu verder?

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Noteer de namen en contactgegevens van getuigen en probeer eventuele foto’s en filmpjes die zijn gemaakt te verzamelen. In een spreekwoordelijk gunstig geval van een geluk bij een ongeluk is er sprake van camerabewaking. Vraag dan zo snel mogelijk de beelden op bij het attractiepark.

Als vermoed wordt dat de attractie onveilig is, dan is het belangrijk Nederlandse Voedsel En Warenautoriteit in te schakelen.

Om dit proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen.

 

attractiepark
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring