• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade door vuurwerk

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw is een traditie die velen van ons koesteren. Hoewel het een moment van vreugde kan brengen, brengt het ook aanzienlijke risico’s op letselschade met zich mee. In deze blog zullen we stilstaan bij de vraag wie er verantwoordelijk is voor de opgelopen schade, hoe verzekeringen hierbij een rol spelen en wat uw rechten en plichten zijn als u vuurwerk afsteekt.

Regels voor vuurwerk

Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan in Nederland op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.  Wanneer er op een toegestaan tijdstip legaal vuurwerk wordt afgestoken en hiermee wordt letselschade veroorzaak, zal het lastig zijn dit op de tegenpartij te verhalen.

Aansprakelijkheid voor letselschade

Ten eerste is de afsteker van het vuurwerk aansprakelijk voor de schade. In de meeste gevallen wordt de persoon die het vuurwerk daadwerkelijk afsteekt als de primaire verantwoordelijke beschouwd als er letselschade optreedt. Dit geldt zowel voor particulieren als voor georganiseerde vuurwerkshows. Als u vuurwerk afsteekt dient u de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van uzelf en anderen te waarborgen.

Maar wat nu als er meerdere mensen iets afsteken en niet duidelijk is van wie het projectiel afkomstig is? Hiervoor moeten we kijken naar artikel 6:99 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat als de schade een gevolg kan zijn van meerdere gebeurtenissen waarvan elk een andere persoon aansprakelijk is, de verplichting om de schade te vergoeden rust op eenieder van de personen, tenzij hij bewijst dat de schade niet is opgelopen door de gebeurtenis waar hijzelf aansprakelijk voor is.

Ten tweede ouders of voogden. Als minderjarigen vuurwerk afsteken en letselschade veroorzaken, kunnen hun ouders of voogden juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Het is belangrijk dat ouders toezicht houden op hun kinderen en hen bewust maken van de gevaren van kinderen.

Ten derde producenten of  leverancier dan wel de importeur in de Europese Unie.

In sommige gevallen kan letselschade worden toegeschreven aan defect vuurwerk of onjuiste instructies voor gebruik. Dit is geregeld in artikel 6:185 Burgerlijk Wetboek . Het is in praktijk lastig om te bewijzen dat de fout bij een van de drie genoemde partijen ligt, maar niet onmogelijk als je zelf legaal vuurwerk afsteekt en je houdt aan de gebruikers- en veiligheidsvoorschriften.

Verzekering en letselschade

Het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe verzekeringen van toepassing kunnen zijn bij vuurwerk gerelateerde letselschade;

Ten eerste kan er een eventueel beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor letselschade als gevolg van het afsteken van vuurwerk, kan uw aansprakelijkheidsverzekering de kosten van medische behandeling en andere kosten dekken. Dit geldt alleen wanneer er legaal vuurwerk wordt afgestoken, zo niet zal de verzekeraar een beroep doen op de eigen schuld/opzet van de verzekerde. Vaak is dat een beroep op artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek, namelijk ‘eigen schuld’. Hierdoor moet de schade dus alsnog vergoed worden door degene die illegaal vuurwerk heeft afgestoken.

Ten tweede kan er ook op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren als u letselschade oploopt door het vuurwerk dat iemand anders heeft aangestoken. Dan kunt u proberen een claim in te dienen bij de aansprakelijkheidsverzekering van die persoon. Deze persoon kan aansprakelijk gesteld worden op basis van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek, namelijk de onrechtmatige daad.

Bewijs verzamelen

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom belangrijk om bewijs te verzamelen, zoals getuigenverklaringen en medische verslagen om zo de claim goed te kunnen ondersteunen. 

Juridische bijstand

Bent u slachtoffer van een ongeval door vuurwerk? Dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Zij kunnen helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid, de omvang van de schade en het verkrijgen van schadevergoeding. Zij doen hun uiterste best om de schade te verhalen. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

vuurwerk 1
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring