• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade door struikelen over een laadkabel

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Laadkabel(s) en laadpalen voor elektrische auto’s worden steeds vaker gezien in straten en parkeergarages. Hoewel deze kabels essentieel zijn voor het opladen van de elektrische voertuigen, kunnen ze een potentieel gevaar vormen. Vooral  voor voetgangers en kunnen ze leiden tot ongelukken. 

Hoe kunnen ongelukken door deze laadkabels voorkomen worden?

Ten eerste is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de laadkabels duidelijk gemarkeerd zijn met opvallende kleuren en signalering om ze zo zichtbaar te maken voor voetgangers. Daarnaast is het ook handig om ze te plaatsen in kabelgoten of -kanalen om ze weg te houden van looproutes en voetgangersgebieden. Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn rondom de laadstations en laadkabels om de obstakels goed zichtbaar te maken, vooral ’s nachts. De laadkabels dienen stevig te zijn bevestigd aan de laadstations en voertuigen om te voorkomen dat ze losraken en over de grond slepen.

Kelderluikcriteria voor gevaarzetting

Om de aansprakelijkheid te beoordelen in het geval van een val door een laadkabel te beoordelen moeten we de zogeheten “Kelderluikcriteria” in beschouwing nemen die door de Hoge Raad zijn geformuleerd in het gelijknamige arrest.

Deze criteria helpen bij het bepalen of een situatie als gevaarlijk kan worden beschouwd:

  1. Ten eerste de aanwezigheid van gevaar. Is er daadwerkelijk een gevaar aanwezig? In het geval van een laadkabel, kan het feit dat deze over een looproute loopt als een potentieel gevaar worden beschouwd.
  2. Ten tweede of er redelijke maatregelen zijn genomen om het gevaar te verminderen? Als er geen inspanning is gedaan om de kabel veilig te installeren of te markeren, kan dit de kans op aansprakelijkheid vergroten.
  3. Vervolgens de vraag of het gevaar voorzienbaar was? Als het bekend was dat voetgangers in de buurt van de laadkabel zouden komen, moeten passende maatregelen worden genomen.
  4. Tot slot of het belang van het voorkomen van het gevaar opweegt tegen de kosten en moeite om voorzorgsmaatregelen te nemen? De kabel voorzien van een fluorescerende markering is geen kostbare aangelegenheid.

Bovenstaande aspecten dienen te worden beschouwd om de vraag of er sprake is van gevaarzetting te beantwoorden.

Toekomst

Om de veiligheid te verbeteren, kan de auto-industrie overwegen om standaard opvallende kabels te gebruiken. Deze kabels kunnen voorzien zijn van heldere kleuren of zelfs verlichting om ze beter zichtbaar te maken, vooral in situaties met weinig licht.

Aansprakelijkheid

In het geval van letselschade als gevolg van struikelen over een laadkabel, kan de aansprakelijke partij variëren op basis van de specifieke omstandigheden. De eigenaar van het laadstation, de beheerder van de parkeergarage en zelfs de eigenaar van de elektrische auto kunnen potentieel aansprakelijke partijen zijn.

Wanneer een laadkabel over de openbare weg heen is gelegd om de auto op te laten of daar is blijven liggen na het opladen kan de gemeente hier mogelijk voor aansprakelijk gesteld worden. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de gemeente namelijk  verantwoordelijk  voor veilige wegen en voetpaden. De gemeente kan vervolgens proberen een schadevergoeding die betaald moet worden te verhalen op degene die met de laadkabel een gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt of voort heeft laten bestaan.

Bewijs verzamelen

In veel gevallen is het niet zo gemakkelijk de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom ook belangrijk om bewijs te verzamelen, zoals getuigenverklaringen en foto’s van de ongevalslocatie. Deze informatie kan bijdragen aan het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Juridische bijstand

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval, door een laadkabel dan raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij zonder dat hiervoor kosten bij u in rekening worden gebracht. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

 

 

 

 

Laadkabel
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring