• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Letselschade bij zelfstandig ondernemers – wie vergoedt schade?

Door: André Rotte
Leestijd: 3 minuten

Als u als zelfstandig ondernemer een ongeval overkomt, heeft u dubbel pech. U profiteert namelijk niet van loondoorbetalingsregelingen die werknemers in loondienst hebben. Als u uw bedrijf tijdelijk of helemaal niet meer kunt leiden, mist u inkomsten. In een aantal gevallen kunt u voor vergoeding terecht bij eigen verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of schadeverzekering inzittenden (SVI). Soms bent u aangewezen op schadevergoeding via de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval. In dit artikel zet ik voor u op een rijtje wat de mogelijkheden zijn voor schadevergoeding na een ongeval als u als zelfstandig ondernemer letsel oploopt.

Wat is uw schade na een ongeval?

De inkomensschade na een ongeval noemen we arbeidsvermogensschade. Die bestaat uit het netto vermogensverlies (wat u minder verdient) en de kosten die u maakt voor vervanging van uw werkzaamheden. Wanneer u als zelfstandige tijdelijk of niet meer kunt werken, verliest u inkomsten. De winst uit onderneming wordt lager of zelfs verlies. Soms is dit een tijdelijke situatie, wanneer u na een ongeval snel herstelt. Maar wat als u langere tijd uit de running bent of zelfs volledig arbeidsongeschikt wordt? Iemand moet u binnen de onderneming vervangen als u langere tijd afwezig bent. Naast inkomensverlies krijgt u daarnaast ook te maken met extra kosten omdat u een vervanger moet vinden en betalen. Dit zijn componenten waaruit de arbeidsvermogensschade voor een zelfstandige kan bestaan.

Vergoeding voor zelfstandig ondernemer via eigen verzekeringen

Afhankelijk van het soort ongeval vergoedt een eigen verzekering die u als ondernemer heeft uw letselschade. Bij een auto-ongeluk dekt bijvoorbeeld een SVI de inkomensschade van de inzittenden. Zelfstandigen die een AOV hebben, vragen de AOV-verzekeraar om een schade-uitkering bij arbeidsongeschiktheid. In veel gevallen is er bij een AOV echter wel een wachttijd, variërend van enkele maanden tot een jaar. Ook zijn er ongevallenverzekeringen voor ondernemers, maar deze keren alleen uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Zelfstandig ondernemers lopen daarom na een ongeval met letselschade het risico dat niet hun volledige inkomstenderving of extra kosten vergoed worden. Zeker als het een ongeval door eigen schuld is of er geen aansprakelijke partij is.

Vergoeding letselschade voor zelfstandige via aansprakelijke partij

Veroorzaakte iemand anders het ongeval en is deze persoon wettelijk aansprakelijk? Dan heeft een slachtoffer met letselschade de mogelijkheid om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Een overbruggingsperiode van de AOV kan daarmee worden opgevangen, bijvoorbeeld. En ondernemers zónder AOV kunnen via de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij hun arbeidsvermogensschade claimen. Ook inkomensschade als interen op pensioenvoorzieningen of spaargeld komen dan voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast moet een aansprakelijke partij hulp bieden bij re-integratie van een slachtoffer in de eigen werkzaamheden of bij ander werk. Mijn advies: schakel bij verhalen van letselschade altijd een belangenbehartiger in. De kosten van een belangenbehartiger betaalt de aansprakelijke verzekeraar.

Beding belastinggarantie bij de aansprakelijke partij

Wanneer u als zelfstandig ondernemer letselschadeslachtoffer bent en een schade-uitkering krijgt, bedingt u belastinggarantie bij de aansprakelijke partij. Uw arbeidsvermogensschade en de vergoeding die u daarvoor ontvangt, moet buiten de winst van uw onderneming gehouden worden. Daarom spreken we ook niet van inkomstenderving bij zelfstandig ondernemers maar over arbeidsvermogensschade. Wanneer wij uw letselschade voor u verhalen op een aansprakelijke partij, regelen wij zo’n belastinggarantie en alle andere belangrijke zaken rond schadevergoeding uiteraard voor u. Bijvoorbeeld hulp bij de vaststelling van uw arbeidsvermogensschade.

Letselschadeslachtoffer moet vermogensschade bewijzen

Wanneer u arbeidsongeschikt bent na een ongeval, moet vastgesteld worden op welke schadevergoeding u recht heeft. U moet bewijzen welke inkomsten u misloopt en welke kosten u maakt als gevolg van de arbeidsongeschiktheid. Op grond van bijvoorbeeld uw jaarstukken en prognoses binnen uw branche stellen we met behulp deskundigen vast wat de hoogte van de schadevergoeding is.

Hulp nodig bij verhalen van letselschade?

Wilt u meer weten over het verhalen van letselschade voor zelfstandig ondernemers? De experts van Stipt letselschade weten er alles van en helpen u graag. Bel 0113 – 405 062 of kijk op info@stiptletselschade.nl

Over André Rotte

"Mensen persoonlijk en betrokken bijstaan, zodat hun leven weer zoveel mogelijk wordt als voor hun letselschade. Dat vind ik mooi." Na mijn rechtenstudie en functies bij verzekeraars internationale expertisebureaus werk ik sinds 2010 als belangenbehartiger voor slachtoffers van letselschade. Ik ben NIVRE-registerexpert en lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars. Dat zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van letselschaderegeling. In mijn eerste baan bij een verzekeraar leerde ik dat persoonlijk contact enorm belangrijk is wanneer je slachtoffers van letselschade helpt en dat een tevreden klant je doelstelling is. Dat én mijn ervaring en kennis maakt dat u de behandeling van uw letselschadeclaim met een gerust hart aan mij kunt overlaten.

Meer blogs van André Rotte Bekijk profiel op LinkedIN
Zelfstandig ondernermer
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring