• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Letsel tijdens mountainbiken

Door: André Rotte
Leestijd: 4 minuten

Mountainbiken is populair in Nederland. Door veel natuurgebieden lopen mountainbikesroutes en iedere week is er wel ergens een toertocht. Net als bij iedere andere sport kun je bij mountainbiken letsel oplopen. Enerzijds door het risico in sport zelf maar anderzijds ook omdat mountainbiken in de openbare ruimte plaatsvindt waarbij ook anderen je pad kunnen kruisen. Kun je bij letsel door mountainbiken iemand anders aansprakelijk stellen als je letsel oploopt? In sommige gevallen is dit mogelijk.


Letselschade claimen

Uitgangspunt: ieder draagt eigen schade

In veel gevallen zal bij letsel door mountainbiken het algemene uitgangspunt binnen het schadevergoedingsrecht gelden. Dat is: ieder draagt zijn eigen schade. Vlieg je uit de bocht en knal je tegen een boom? Fiets en helm kapot, arm gebroken: jammer maar helaas. Zowel voor je materiële als je letselschade draai je zelf op. Eventueel kun je voor je fiets nog terecht bij een fiets- of reisverzekering maar de kosten die je maakt als gevolg van je verwondingen kun je nergens verhalen. In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen op ‘ieder draagt zijn eigen schade’. Die bespreek ik hieronder.

Wanneer is iemand anders aansprakelijk bij letsel door mountainbiken?

In een aantal gevallen kan een mountainbiker met letselschade proberen of een andere partij zijn schade vergoedt. Dan moet er wel sprake zijn van aansprakelijkheid in de zin van de wet. Iemand anders moet iets doen of iets nagelaten hebben waardoor je schade lijdt. Dat heet onrechtmatige daad. Je hebt letselschade opgelopen in een situatie die zoveel gevaar oplevert dat je de eigenaar of beheerder van de route of een organisator van een mountainbiketocht aansprakelijk kunt stellen.

Als op een mountainbikeroute of bij een toertocht een gevaarlijke situatie bijvoorbeeld niet door een bord aangegeven staat. Daarnaast moet er een verband zijn tussen de onrechtmatige daad, het letsel dat je oploopt en de eventuele gevolgen daarvan. Je valt tijdens een rit omdat je geen voorrang kreeg van een passerende automobilist bij een oversteek van de openbare weg, loopt een dwarslaesie op en kan daardoor niet werken. Dan kun je de automobilist aansprakelijk stellen. Gebeurt het tijdens een toertocht waarbij een vrijwilliger de oversteek moet beveiligen en niet oplet waardoor je aangereden wordt, dan kun je de organisatie van de toertocht aansprakelijk stellen.


Neem contact op

Wanneer recht op schadevergoeding door letsel bij mountainbiken?

Recht op schadevergoeding heb je wanneer je iemand anders met succes voor jouw letselschade aansprakelijk kunt stellen. In deze gevallen kan er recht op schadevergoeding zijn:

 • Er is te veel gevaar op de route waardoor er sprake is van een onrechtmatige daad door de beheerder van de route of de organisator van een tocht. Voorbeeld: een gevaarlijke situatie staat niet goed aangegeven of er is sprake van slecht onderhoud.
 • Bij een onrechtmatige gedraging door een andere sporter of gebruiker van de route. Voorbeeld: iemand passeert je roekeloos op een smal stuk en raakt je waardoor je valt of een ‘gewone’ fietser geeft geen voorrang waar dat wel moet als je op een fietspad rijdt.
 • De organisator van een toertocht, wedstrijd of een training heeft de zorgplicht geschonden waardoor deelname onveilig is en tot een ongeluk leidt.
 • Een dier veroorzaakt de schade, bijvoorbeeld een loslopende hond of kat op een mountainbikeparcours.

Hoe wordt de aansprakelijkheid beoordeeld?

Bij de boordeling van de aansprakelijkheid speelt de ongevalssituatie de grootste rol. Wat gebeurde er, wie zijn er betrokken en wat deden die personen of wat hebben ze niet goed gedaan. Daarnaast zijn er altijd extra omstandigheden die de aansprakelijkheid kunnen beïnvloeden en mogelijk een deel eigen schuld kunnen opleveren.

 1. Betaald of niet betaald Rijd je over een route waarvoor je moet betalen? Dan mag je verwachten dat de route met jouw geld onderhouden wordt en dat een beheerder op de hoogte is van gevaarlijke situaties. Dat geldt ook voor een mountainbikeclinic waarvoor je betaalt. Je mag verwachten dat de instructeur goed is opgeleid en jou niet in gevaar brengt.
 2. Waarschuwingsborden
  Stond er een waarschuwingsbord? En zo ja kon je uit de tekst daarop begrijpen dat de situatie voor jou gevaarlijk was?
 3. Betrokkenen gelijkwaardig of niet?
  Gebeurt er een ongeluk tussen twee mountainbikers? Dan zal de rechter daar anders naar kijken dan een ongeluk waarbij een mountainbiker en een wandelaar betrokken zijn. Mountainbikers begeven zich immers vrijwillig in een potentieel gevaarlijke sport- en spelsituatie en accepteren daarmee het risico op een ongeluk. Voor iemand die op zondag een rustig boswandelingetje gaat maken, ligt dat anders.


Letselschade claimen

Wat als je bij mountainbiken letselschade oploopt door een dier?

Wanneer je valt omdat een enthousiaste hond of onbesuisde kat je pad kruist, kun je de eigenaar aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. Dat geldt ook voor een losgebroken paard of een paard waarop een ruiter zit. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de gedragingen van een dier. Het dier moet dan iets doen door de eigen energie, zoals dat heet. Tegen je opspringen of de weg oversteken.

Niet alle dieren in een bos hebben een eigenaar. Steekt er een hert of konijn over waardoor je ten val komt of word je aangevallen door een oerrund of pony, dan is verhalen van letselschade lastiger. Rijd je in een gebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten of een andere officiële instantie die natuurgebieden beheert, dan kun je mogelijk daar nog terecht met je letselschadeclaim.

Letselschade bij mountainbiken verhalen is een lastige zaak. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten over het claimen van letselschade? Neem dan contact op met uw expert van Stipt letselschade.


Vraag het onze experts

mountainbike
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring