• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Lessen leren uit bedrijfsongevallen

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Bedrijfsongevallen; “Het aantal ongevallen op het werk is aanzienlijk. Uit cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat er jaarlijks ruim tweeduizend ongevalsonderzoeken plaatsvinden. De nieuwe werkwijze vloeit voort uit eerdere pilots en uit de wens van Tweede Kamerleden om de werkwijze van de Arbeidsinspectie meer te richten op het trekken van lering uit ongevallen.” Zo luidde de intro van een nieuwsartikel nieuwsbericht van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2023 van een meldings-plichtig arbeidsongeval onderzoek naar de toedracht doen en wat zij moeten verbeteren.

Welke lessen trekken bedrijven uit arbeidsongevallen en hoe werkt deze nieuwe werkwijze door in de praktijk?

Meldingsplichtige ongevallen

Wanneer er op de werkvloer een ongeval gebeurt hoeft dit niet altijd gemeld te worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De ongevallen waarbij dit wel verplicht is zijn degene waarbij er sprake is van blijvend letsel en/of ziekenhuisopname tot gevolg of als er sprake is van een dodelijke afloop. Hoe het doen van een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie in zijn werk gaat lees je hier.

Als er sprake is van een ongeval waarbij het slachtoffer jonger is dan achttien jaar of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is doet de Arbeidsinspectie sowieso onderzoek. Dit geldt ook als het een ongeval betreft met grote maatschappelijke impact.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de werknemers die onder jouw leiding en toezicht werken en daarmee ook voor de veiligheid op de werkvloer.

Wanneer een werknemer schade oploopt kan deze de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. De werknemer die schadevergoeding vordert zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever.

De werkgever moet daarentegen dan bewijzen dat deze er met inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval er redelijkerwijze alles aan heeft gedaan om het bedrijfsongeval te voorkomen. Ook bij bewuste roekeloosheid dan wel opzet van de werkgever is de werkgever niet aansprakelijk. Het is aan de werkgever om dit aan te tonen.

Vaak zie je in de praktijk dat de werkgever wel aansprakelijk gesteld kan worden, aangezien er niet snel wordt aangenomen dat de werknemer aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit  arrest van het Gerechtshof in Den Haag.

Bewijsmateriaal verzamelen

Heb je onverhoopt zelf (letsel)schade opgelopen tijdens een ongeluk op de werkvloer? Het is dan belangrijk om foto’s te nemen van de onveilige situatie, jouw letsel en medische hulp te zoeken voor behandeling van het letsel.

Daarnaast is het belangrijk de contactgegevens van getuigen te verzamelen. Dit helpt voor het bewijs van jouw lezing om de werkgever succesvol aansprakelijk te kunnen stellen voor de opgelopen letselschade.

Nieuwe werkwijze

De bedoeling van de nieuwe werkwijze is dat werkgevers hierdoor meer tijd en geld investeren in de verbetering van veiligheidsmaatregelen in plaats van zich bezig te houden met ingewikkelde juridische procedures.

De nieuwe werkwijze houdt niet in dat de Nederlandse Arbeidsinspectie afzijdig blijft. Bij een dodelijk ongeval of een ongeval waarbij een kind of een jeugdige is betrokken is een zelfonderzoek niet toegestaan.

Als de werkgever zelf een onderzoek mag instellen moet deze binnen vijftien werkdagen zelf een werkgeversrapportage met een verbeterplan opstellen. Dit plan wordt vervolgens beoordeeld door Nederlandse Arbeidsinspectie. Keurt die het onderzoek en het verbeterplan niet goed dan moet de Arbeidsinspectie alsnog zelf een onderzoek instellen. Dat kan (alsnog) leiden tot een boete.

Aanloop naar nieuwe werkwijze

In oktober 2020 is de Nederlandse Arbeidsinspectie een pilot gestart voor deze nieuwe werkwijze. Daarin werd gekeken naar de aard van het letsel van het slachtoffer, de mate waarin de werkgever de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet op orde had en tot slot het type ongeval. Er is geconcludeerd dat met de nieuwe werkwijze meer effect kan worden behaald.

Werkgevers zoomen namelijk meer in op de achterliggende oorzaken van het ontstaan van de ongevallen. Zo leren ze van de ongevallen en kunnen ze hun veiligheidscultuur structureel verbeteren. Dit alles voorkomt nog meer arbeidsongevallen in de toekomst.

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dat werkgevers regelmatig meer gaan investeren in veiligheidsmaatregelen, dit vergroot de veiligheid van de medewerkers.

Letselschade melden

Heeft u letselschade opgelopen op de werkvloer en wilt u proces tot een zo goed mogelijk einde te brengen, dan  raden wij u aan contact op te nemen met een van onze experts. Deze kunnen u helpen bij het verzamelen van bewijs en het indienen van een schadeclaim bij de supermarkt. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

 

Bedrijfsongevallen
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring