• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

De scholen zijn weer begonnen

Door: Lisa Fluit
Leestijd: 3 minuten

Scholen zijn weer begonnen; met het begin van het nieuwe schooljaar zien we traditiegetrouw een toename van het aantal kinderen dat dagelijks naar school loopt en fietst.

Ondanks dat Veilig Verkeer Nederland met de campagne “De scholen zijn weer begonnen” ervoor probeert te zorgen dat kinderen zich zo veilig mogelijk naar school kunnen verplaatsen, gebeuren er dagelijks ongelukken in het verkeer die letselschade tot gevolg hebben. In dit blog gaan we in op de verschillende juridische invalshoeken. Zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer als vanuit de verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen.

Verkeersgedrag kinderen

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer en kunnen impulsief handelen. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen verkeersregels en -gedrag bij te brengen. Ze dienen hen bewust te maken van de risico’s en de noodzaak om zich aan de verkeersregels te houden. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen voor verkeerslichten. Dit vermindert de kans dat een kind zelf een ongeval veroorzaakt.

Is er ook een schadevergoeding als het kind zelf de oorzaak was van het ongeval? In artikel 185 van de wegenverkeerswet staat dat de een motorvoertuig altijd (deels) aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser of voetganger; ongeacht of de fietser zelf het ongeluk heeft veroorzaakt of niet.

Bij kinderen tot 14 jaar wordt de letselschade voor 100% betaald, aangezien deze leeftijdscategorie nog niet de consequenties van hun eigen handelen kan voorzien en ze daarom beschermd moeten worden. Bij kinderen vanaf 14 jaar wordt de letselschade in ieder geval voor 50% vergoed, afhankelijk van onder meer de bijdrage van het kind in het ontstaan van het ongeval ernst van het letsel.

Scholen zijn weer begonnen

Aansprakelijkheid van automobilisten en fietsers

Automobilisten en fietsers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om extra voorzichtig te zijn in de buurt van scholen en in gebieden waar veel fietsers en voetgangers zich bevinden. Het niet naleven van verkeersregels, zoals het overschrijden van snelheidslimieten of het negeren van voorrang, kan leiden tot ernstige ongelukken met letsel of zelfs overlijden tot gevolg.

Letselschade en  vergoeding

In het geval van een ongeluk waarbij een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer betrokken is en waarbij letselschade optreedt, kunnen verschillende partijen aansprakelijk zijn. Wie er aansprakelijk is, is  afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Slachtoffers hebben het recht om vergoeding te eisen voor medische kosten, reiskosten, begeleiding, verpleging/verzorging en immateriële schade (smartengeld).

Wanneer uw kind wordt aangereden door een auto of een ander motorvoertuig is de verzekeraar van de auto rechtstreeks aansprakelijk te stellen. Alle motorvoertuigen in Nederland moeten namelijk verzekerd zijn op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Is het veroorzakende motorrijtuig onbekend dan vergoedt het Waarborgfonds onder voorwaarden de schade van het slachtoffer.

Wanneer het een aanrijding tussen twee fietsers betreft, is de fietser die ‘fout’ zat aansprakelijk om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Doorgaans zal de particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser deze schade vergoeden.

Bewijs verzamelen

In veel gevallen is het niet eenvoudig de toedracht van het gebeurde aan te tonen. Het is daarom ook belangrijk om bewijs te verzamelen, zoals getuigenverklaringen, foto’s van de ongevalslocatie In een spreekwoordelijk gunstig geval van een geluk bij een ongeluk is er sprake van camerabewaking of hebben omwonenden hun huis voorzien van een videodeurbel. Vraag deze beelden dan zo snel mogelijk op.

Juridische bijstand

Is uw kind betrokken geraakt bij een aanrijding? Dan bevelen wij u aan om juridische bijstand te vragen van Stipt letselschade. Onze professionals kunnen u kosteloos begeleiden bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het verkrijgen van schadevergoeding. We raden u aan contact op te nemen met een van onze experts. Wij zullen er alles aan doen om uw schade te verhalen op de tegenpartij zodat u en uw kind niet met de schade blijven zitten. Op onze website kunt u eenvoudig een test invullen om te kijken of u recht heeft op vergoeding van uw letselschade.

1ba8a422 62ae 4f2f 8a8f fe3d970f7756 thumb1920
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring