• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Verhoging vergoedingen letselschade richtlijnen per 2022

Door: André Rotte
Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2022 is een tweetal schadeposten uit de Letselschade Richtlijnen van de Letselschade Raad verhoogd. De verhoging geldt voor de vergoedingen uit de Richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding. De Letselschaderaad bekijkt jaarlijks of aanpassing van vergoedingen nodig is. Daarbij gebruikt zij de Consumentenprijsindex en het loonindexcijfer. Voor de Richtlijnen Huishoudelijke Hulp, Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding, Zelfwerkzaamheid en Licht Letsel blijven de bedragen gelijk.


Letselschade melden

Letselschade Richtlijnen: minder discussie over de schaderegeling

De Letselschade Richtlijnen helpen bij de vaststelling van schadevergoedingen omdat er voor een aantal posten standaard bedragen in opgenomen zijn. Dat maakt de schaderegeling makkelijker omdat er minder discussie nodig is over vergoedingen. Als slachtoffer weet u vooraf waar u op kunt rekenen qua bedragen.

De standaard vergoedingen (pdf) vindt u op de website van de Letselschaderaad. Ze gelden mits uw situatie past binnen het kader van de Richtlijnen. Zo niet, dan zoeken we naar een maatwerkoplossing voor u. Als een Richtlijn voor uw situatie van toepassing is, houdt uw expert in de claim naar de andere partij rekening met de verhoging.


Letselschade melden

Gelden de Letselschade Richtlijnen altijd?

De Richtlijnen Letselschade zijn voor de meeste letselschadezaken bruikbaar. We kunnen uw schade sneller en makkelijker regelen. Er ontstaan namelijk minder vertragende discussies over schadevergoeding. Als de situatie of het letsel van een slachtoffer te specifiek is, dan kunnen we de Richtlijnen niet gebruiken. In dat geval maken we een goed onderbouwde individuele berekening voor de schadeclaim.

Letselschade Richtlijnen bindend

Voor partijen die zich houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade zijn de Letselschade Richtlijnen bindend. Onze belangenbehartiging valt onder de Gedragscode, evenals de dienstverlening van alle leden van het Verbond van Verzekeraars. In de Gedragscode staan regels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. Het belang van het slachtoffer staat voorop.

Wilt u meer weten over de Letselschade Richtlijnen? Informeer ernaar bij uw expert van Stipt letselschade. Of kijk op www.deletselschaderaad.nl.


Letselschade melden

letselschade richtlijnen
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring