• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Moet u een letselschade-uitkering verdelen bij echtscheiding?

Door: André Rotte
Leestijd: 2 minuten

Een letselschade-uitkering komt bij echtscheiding niet volledig toe aan degene die de uitkering ontving. Tenzij u op huwelijkse voorwaarden trouwde en er in de voorwaarden hierover al een bepaling staat. Of als u tijdens de schadeafwikkeling al aan het scheiden was en er afspraken over maakte met uw toenmalige partner. Trouwde u onder huwelijkse voorwaarden? Dan valt een letselschade-uitkering onder het huwelijkse vermogen dat bij echtscheiding verdeeld moet worden. In dit artikel leg ik u uit welke aspecten een rol spelen bij de verdeling. En hoe u als ontvanger van een letselschade-uitkering voorkomt dat bij scheiding uw ex er met de helft van het geld vandoor gaat.

Verknochtheid bepaalt wie recht op de letselschade-uitkering heeft bij een echtscheiding

Verknochtheid betekent: bijzonder verbonden aan één persoon. In artikel 1:94 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek staat dat als er sprake is van verknochtheid aan iets, dat deel van de boedel buiten het gemeenschappelijk bezit valt. Dat u als letselschadeslachtoffer een schade-uitkering ontving, betekent niet dat u automatisch verknocht bent. Een rechter bepaalt of er sprake is van verknochtheid en bekijkt dat per schadepost.

Materiële letselschadevergoeding: geen verknochtheid

Onder materiële letselschade vallen kosten die u maakt vanwege het letsel en verlies van arbeidsvermogen alsmede verlies van zelfwerkzaamheid en huishoudelijke hulp. De schadeposten die hieronder vallen, zijn in de regel niet verknocht en moeten verdeeld worden. Dat geldt niet standaard voor het deel dat gaat over de toekomst. Bijvoorbeeld de post verlies van verdienvermogen. Als u in de toekomst geen gezamenlijke huishouding meer heeft, is dit deel van de uitkering alleen met u verbonden. Evenals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp die u in de toekomst inhuurt. Zo beoordeelt de rechter elke post van uw materiële letselschadevergoeding apart.

Immateriële letselschadevergoeding: meestal wel verknochtheid

Immateriële schadevergoeding gaat over de emotionele schade waarvoor een slachtoffer een vergoeding krijgt. Ook wel smartengeld genoemd. Het smartengeld valt in de regel buiten de vermogensverdeling, omdat smartengeld is bestemd als compensatie voor stress, pijn, ongemak en leed van het slachtoffer. Naast verknochtheid houdt de rechter nog met twee andere factoren rekening.

De rechter kijkt ook naar traceer- en identificeerbaarheid

Als een letselschade-uitkering deel uitmaakt van het vermogen tijdens een echtscheiding, dan kijkt de rechter of de uitkering traceerbaar en identificeerbaar is. De uitkering moet nog aanwezig, traceerbaar zijn. Het geld mag niet vermengd zijn met ander gezamenlijk vermogen. En identificeerbaar betekent dat duidelijk moet zijn om welke schadevergoedingsposten het gaat. Ook deze factoren bepalen deels wie welk deel van de letselschade-uitkering ontvangt.

Tips waarmee u discussie over de verdeling voorkomt

  • Zorg ervoor dat u uw letselschade-uitkering op een aparte rekening ontvangt.
  • Doe betalingen aan zaken die met het letsel te maken hebben via deze rekening. Bijvoorbeeld de vergoeding van hulp, de kosten van de aangepaste auto of aanpassingen aan uw woning.
  • Zorg voor een gespecificeerde schadestaat waarin de schadeposten duidelijk uitgesplitst en benoemd zijn.
  • Houd een nauwkeurige administratie bij van alle financiële handelingen rond uw letselschade.
  • Als dat in uw situatie mogelijk is, leg dan vooraf al zoveel mogelijk vast over een verdeling bij een eventueel toekomstige echtscheiding.

Wilt u meer weten over letselschade, echtscheiding en de verdeling van een letselschadevergoeding? Informeer ernaar bij uw expert van Stipt letselschade.

Over André Rotte

"Mensen persoonlijk en betrokken bijstaan, zodat hun leven weer zoveel mogelijk wordt als voor hun letselschade. Dat vind ik mooi." Na mijn rechtenstudie en functies bij verzekeraars internationale expertisebureaus werk ik sinds 2010 als belangenbehartiger voor slachtoffers van letselschade. Ik ben NIVRE-registerexpert en lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars. Dat zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van letselschaderegeling. In mijn eerste baan bij een verzekeraar leerde ik dat persoonlijk contact enorm belangrijk is wanneer je slachtoffers van letselschade helpt en dat een tevreden klant je doelstelling is. Dat én mijn ervaring en kennis maakt dat u de behandeling van uw letselschadeclaim met een gerust hart aan mij kunt overlaten.

Meer blogs van André Rotte Bekijk profiel op LinkedIN
echtscheiding
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring