• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Met schuldloze derde regeling snellere uitkering letselschade

Door: André Rotte
Leestijd: 2 minuten

Een schuldloze derde is iemand die betrokken is bij een ongeval, hieraan geen enkele schuld heeft maar wel schade. Bijvoorbeeld een passagier van een auto die als inzittende gewond raakt zonder dat hij bijdraagt aan het ontstaan van het ongeval.

De schuldloze derde regeling is er om voor deze slachtoffers hun letselschade sneller te regelen. Zij zijn dan niet de dupe van verzekeraars die met elkaar in discussie gaan over de aansprakelijkheid. Het Verbond van Verzekeraars heeft de schuldloze derde regeling vastgelegd in Bedrijfsregeling 7.

Een voorbeeld met de schuldloze derde regeling

Twee auto’s komen met elkaar in botsing op een kruising met stoplichten. Auto A rijdt tegen auto B aan. De bestuurder van auto A verklaart dat hij groen licht had en dat B door rood reed. B zegt echter dat hij ook groen licht had. In auto A zat een passagier. Die heeft met het ontstaan van het ongeluk niets te maken, maar loopt wel ernstige verwondingen op.

twee bestuurders hebben onenigheid na een aanrijding

De verzekeraars van auto A en auto B gaan met elkaar in discussie over wie aansprakelijk is en de schade moet betalen. De passagier van auto A is hier schuldloze derde. De schuldloze derde mag een partij aansprakelijk stellen voor zijn letselschade. De betreffende verzekeraar die aangesproken wordt, noemen we de regelend verzekeraar. Die betaalt de schade van het verkeersongeval.

Spreekt de passagier de verzekeraar van auto B aan voor zijn letselschade, dan moet verzekeraar B betalen. Blijkt achteraf dat A toch aansprakelijk was, dan verhaalt verzekeraar B op verzekeraar A.  Dat verhaal gaat echter buitenom de benadeelde passagier om. Deze wordt daar niet mee belast.


Letselschade melden

Wanneer geldt de schuldloze derde regeling?

Om als schuldloze derde van de regeling gebruik te maken, geldt dat:

  • Er meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn. De passagier van een auto die uit de bocht vliegt en tegen een boom botst, is geen schuldloze derde. Die moet de bestuurder van de auto aansprakelijk stellen.
  • De aansprakelijkheid nog niet vaststaat of geregeld is.
  • De betrokkene passagier of inzittende was en geen schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval.
  • Het voertuig waarin of waarop het slachtoffer zich bevond, is verzekerd bij een maatschappij die bij het Verbond van Verzekeraars is aangesloten.

Schuldloze derde regeling: ook bij busvervoer en opeenvolgende schades

Een inzittende van een bus of touringcar kan in afwachting van de vaststelling van de aansprakelijkheid de vervoersmaatschappij voor zijn of haar letsel aansprakelijk stellen als schuldloze derde. Mits het schadegeval ook voldoet aan de voorwaarden die we hierboven noemen. En een slachtoffer dat dubbel pech heeft en letsel oploopt bij twee opeenvolgende schades, mag ook een regelend verzekeraar aanwijzen.

Dit is vooral zinvol als niet duidelijk is welk letsel of welk deel van het letsel van welke schade afkomstig is. Iemand die bijvoorbeeld al nekklachten had van een ongeval en daarna opnieuw betrokken raakt bij een aanrijding en ook weer aan de nek gewond raakt, kan dan van de schuldloze derde regeling gebruikmaken.

Wilt u meer weten over de schuldloze derde regeling en de mogelijkheden voor letselschadeslachtoffers? Informeer ernaar bij uw expert van Stipt letselschade.


Neem vrijblijvend contact op

schuldloze derde regeling
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring