• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Kunt u door een letselschade-uitkering het recht op bijstandsuitkering kwijtraken?

Door: André Rotte
Leestijd: 2 minuten

Ja dat kan. Als de tegenpartij u een letselschadevergoeding betaalt, kan de gemeente die geheel of gedeeltelijk als financiële middelen of vermogen zien. En uw bijstandsuitkering stopzetten. Uw gemeente bepaalt welke posten van uw vergoeding zij als inkomen ziet. U moet uw gemeente daarom op de hoogte stellen als u een letselschadevergoeding of voorschotten daarop ontvangt. Dat staat in de Participatiewet. Verzwijgt u een letselschade-uitkering? Dan kan de gemeente u een boete geven en uw bijstandsuitkering intrekken of zelfs terugvorderen.


Letselschade melden

Hoe kan het dat een letselschadevergoeding invloed heeft op de bijstandsuitkering?

Een bijstandsuitkering is er voor mensen die niet op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien omdat ze geen inkomen of vermogen hebben. Een letselschade-uitkering is geld. En sommige delen van de uitkering ziet de gemeente als inkomen, bijvoorbeeld de schadepost verlies van arbeidsvermogen. Blijft een letselschadevergoeding onder het vrijgestelde vermogen? Dan is er geen invloed op de bijstandsuitkering. Het vrijgestelde vermogen is voor een gezin en een alleenstaande ouder het dubbele voor een alleenstaande.

Welke schadeposten ziet de gemeente als inkomen?

Dat ligt aan de gemeente waar u woont. Bedragen die u niet vrij kunt besteden, ziet de gemeente meestal niet als inkomen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor medische voorzieningen of medische kosten. Smartengeld zien gemeenten soms gedeeltelijk als inkomen; daar valt overigens over te twisten. Een vergoeding voor verlies van  arbeidsvermogen is inkomen. Als u kon en zou werken, zou u dat geld ook verdienen. Dat u niet werkt en een uitkering heeft, maakt daarbij niet uit. De gemeente moet een overzicht krijgen van de schadeposten en de bedragen die u ontvangt. Informeer tijdig naar het bijstandsbeleid van uw gemeente. Bij sommige gemeenten staat het op de website. Zo niet, informeer dan bij de betreffende afdeling.


Letselschade melden

Voorkom boete of terugvordering, informeer uw gemeente!

Een gemeente mag altijd natrekken of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. Voorkom problemen en laat een (verwachte) letselschade-uitkering vooraf door uw expert van Stipt letselschade melden. Wordt dit achterwege gelaten dan is uw risico een boete, intrekking van de bijstandsuitkering of terugbetaling daarvan. Laat daarom ook de letselschadevergoeding niet aan iemand anders of op een ander rekeningnummer uitbetalen. Als u tijdens de behandeling van uw letselschadezaak al weet wat het gevolg voor uw bijstandsuitkering is, houdt uw expert hier in de claim richting de tegenpartij al rekening mee. Sowieso kan uw expert alle contacten met de gemeente voeren en u op die manier administratieve rompslomp besparen.

Wilt u meer weten over de Participatiewet en de invloed van een letselschade-uitkering op de bijstand? Informeer ernaar bij uw expert van Stipt letselschade.


Letselschade melden

Bijstandsuitkering
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring