• Landelijk werkzaam
 • Persoonlijk bezoek
 • Één vast aanspreekpunt
 • Gratis rechtshulp

Schadevergoeding van letsel opgelopen een festival 

Door: André Rotte
Leestijd: 3 minuten

Uit het nieuws blijkt dat er veel mis kan gaan op een festival. Er doen zich kleine en grote incidenten voor en dat is niet verwonderlijk nu het aantal festivals blijft groeien, ook na Covid-19.

Er zijn veel mensen bij elkaar, weersomstandigheden spelen mee en hoe groter het festival hoe meer apparatuur en andere zaken er aanwezig zijn. Dat alles maakt dat er altijd een risico dat iemand gewond raakt of, nog erger, overlijdt op een festival.

Krijgt u te maken met letselschade op een festival, dan kunt u in sommige gevallen uw schade vergoed krijgen. Belangrijk daarbij is wel, dat er iemand aansprakelijk moet zijn voor het schadegeval.

Ik bespreek verschillende situaties en mogelijkheden voor schadevergoeding.

Letselschade op een festival, wie is verantwoordelijk?

Er zijn 3 situaties waardoor letsel kan ontstaan:

 1. Door toedoen van de organisator van het festival. De organisatie is verantwoordelijk omdat er sprake is van nalatigheid.
 2. Door een andere bezoeker van het festival.
 3. Door uzelf.

Wanneer is de organisatie van een festival aansprakelijk voor letsel van bezoekers?

Een festivalorganisator heeft een zorgplicht voor medewerkers en bezoekers. Wanneer er schade ontstaat, moet vastgesteld worden of de organisatie haar zorgplicht is nagekomen. Met andere woorden: heeft de organisatie iets gedaan of nagelaten waardoor de veiligheid in het geding is gekomen. Als dat het geval is, is er sprake van een onrechtmatige daad en is de organisatie wettelijk aansprakelijk. Zij moet schade vergoeden. Als het goed is, heeft een evenementenorganisator hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid is een aantal factoren van belang.

Kelderluik arrest helpt bij bepalen aansprakelijkheid organisatie

Bij een discussie over de aansprakelijkheid tijdens een schadegeval op een festival, is het Kelderluik arrest leidend. Dit arrest uit 1965 stelt dat de omstandigheden bepalen of de zorgplicht geschonden is. Komt een zaak voor de rechter, dan stelt deze vast:

 • Hoe aannemelijk is het dat de bezoeker niet oplette of onvoorzichtig was?
 • Hoe groot was de kans op ontstaan van het schadegeval?
 • Wat is de ernst van de mogelijke gevolgen van het schadegeval?
 • Waren er veiligheidsmaatregelen mogelijk?
 • In hoeverre was het bezwaarlijk om deze veiligheidsmaatregelen te nemen?

Een voorbeeld van aansprakelijkheid: tijdens een indoorfestival begint een bezoeker die onder invloed is met een mes te zwaaien. Andere bezoekers willen vluchten en lopen elkaar in het gedrang onder de voet omdat de nooduitgang niet open gaat. Dit is een onveilige situatie aangezien er bij afdoende beveiligingsmaatregelen geen bezoeker met een wapen op zak zich toegang kan verschaffen tot het festival. De aansprakelijkheid van de organisator en eventueel het beveiligingsbedrijf (hulppersoon) is gegeven.

Alleen wanneer de rechter stelt dat er sprake is van overmacht, is de organisatie niet aansprakelijk. Festivalorganisatoren die in hun voorwaarden opnemen dat bezoekers deelnemen op eigen risico, kunnen echter niet onder hun aansprakelijkheid uit.

Wanneer is een festivalbezoeker aansprakelijk voor letsel van een ander?

Je kunt letsel oplopen door toedoen van een ander. Als er sprake is van een onrechtmatige daad, is de ander aansprakelijk voor jouw schade. Bijvoorbeeld als je het slachtoffer wordt van een vechtpartij of iemand je in een dronken bui onverwacht optilt en je ongelukkig terechtkomt. Ook in dergelijke gevallen zal een rechter zijn oordeel vormen op basis van de omstandigheden.

Letselschade door eigen schuld.

Overkomt je een ongeval op een festival maar is dit je eigen schuld? Dan kun je helaas je schade niet op iemand anders verhalen. Ook festivalbezoekers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Gedraag je je roekeloos en raak je daarbij gewond, dan zijn de financiële gevolgen van je verwondingen voor jezelf.

Meer informatie over letselschade, opgelopen op een festival? De experts van Stipt letselschade weten er alles van en helpen u graag. Bel 085-3031397 of mail naar info@stiptletselschade.nl

 

 

 

 

 

 

Over André Rotte

"Mensen persoonlijk en betrokken bijstaan, zodat hun leven weer zoveel mogelijk wordt als voor hun letselschade. Dat vind ik mooi." Na mijn rechtenstudie en functies bij verzekeraars internationale expertisebureaus werk ik sinds 2010 als belangenbehartiger voor slachtoffers van letselschade. Ik ben NIVRE-registerexpert en lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars. Dat zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van letselschaderegeling. In mijn eerste baan bij een verzekeraar leerde ik dat persoonlijk contact enorm belangrijk is wanneer je slachtoffers van letselschade helpt en dat een tevreden klant je doelstelling is. Dat én mijn ervaring en kennis maakt dat u de behandeling van uw letselschadeclaim met een gerust hart aan mij kunt overlaten.

Meer blogs van André Rotte Bekijk profiel op LinkedIN
festival letselschade
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring