• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Hoe beïnvloedt de inflatie en renteontwikkeling uw letselschadevergoeding?

Door: André Rotte
Leestijd: 2 minuten

Als de tegenpartij u een letselschadevergoeding betaalt omdat u de rest van uw leven minder inkomsten en/of meer kosten heeft, moet de vergoeding alles dekken. Maar het geld wordt minder waard. Dat heet inflatie. En de spaarrente is inmiddels gedaald tot bijna 0% en boven een bepaald saldo moet zelfs rente bepaald worden aan de bank.

Als u in één keer een som geld ontvangt, kunt u daar niet meer mee sparen voor de toekomst. Dat levert nagenoeg niets op. En het is niet de bedoeling dat u als slachtoffer moet beleggen om het bedrag toereikend te houden vanwege de risico’s die met beleggen gepaard gaan. Bovendien moet het geld toegankelijk zijn om de schade van te kunnen betalen; het kan dus niet worden
“vastgezet”.

De rechter bepaalde daarom in drie letselschadezaken in 2019 respectievelijk 2020 dat de tegenpartij een vergoeding moet betalen die toereikend is voor de hele looptijd van de schadevergoeding en dat daarbij uitgegaan moet worden van een lage rekenrente, in bepaalde gevallen zelfs een rekenrente van “0”.


Letselschade melden

Voorbeeld van hoe inflatie en renteontwikkeling een uitkering beïnvloeden

Een slachtoffer van 37 jaar oud krijgt een vergoeding van € 2.000,00 per jaar met een looptijd van 40 jaar. Totaal € 74.000,00. Meestal ontvangt een slachtoffer het bedrag in één keer.

Letselschadespecialisten gebruiken (onder meer) de rekenrente om de hoogte van de uitkering vast te stellen. Rekenrente is het rendement minus de inflatie.
Vroeger kreeg je rente op je spaargeld. Stel de rente is 6% en de inflatie is 3%, de rekenrente is dan 3%. Nu is de rekenrente voor een periode van langer dan 20 jaar 0%. Een letselschadevergoeding berekenen is specialistenwerk. Niet alleen de rekenrente maar ook de algemene levensverwachting is hierop van invloed. In dit voorbeeld is de uitkering bij een rekenrente van 3% € 50.086,00 rekening houdend met de sterftekans en de belastingschade (vermogensbelasting in box III) die gedekt moet worden met het opgebouwde vermogen.

Met de huidige rekenrente van 0% moet de uitkering € 86.711,00 zijn. Een heel verschil. Per saldo valt de schade 75% hoger uit!


Letselschade melden

Waarom is het voordelig dat de rekenrente nu laag is?

Ten eerste weet u als u het bedrag krijgt, dat dat de kosten dekt. U hoeft het niet op een spaarrekening te zetten of te beleggen om zeker te zijn dat u genoeg geld heeft om uw kosten te dekken. Ten tweede voorkomt een lage rekenrente lange discussies tussen verzekeraars en de belangenbehartigers van slachtoffers. Het bedrag moet kostendekkend zijn, einde discussie. Daarom is de huidige lage rekenrente in het voordeel van letselschadeslachtoffers.

Wat is de meest recente rekenrentetabel volgens de rechter?

Die dateert van 2020 en ziet eruit als hieronder:

Periode Rente Inflatie Rekenrente
0 – 5 jaar 0% 1,5% -1,5%
6 – 20 jaar 1,4% 2% -0,6%
langer dan 20 jaar 2% 2% 0%

Wilt u meer weten over de rekenrente of een letselschade-uitkering? Informeer ernaar bij uw expert van Stipt letselschade.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?

Inflatie en renteontwikkeling
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring