• Landelijk werkzaam
  • Persoonlijk bezoek
  • Één vast aanspreekpunt
  • Gratis rechtshulp

Directe actie artikel 7:954 BW

Door: André Rotte
Leestijd: 3 minuten

Artikel 7:954 BW is een artikel waarin de directe actie geregeld is en is ingevoerd in 2006. Kort gezegd betekent het dat de benadeelde rechtstreeks zijn vordering kan indienen bij de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij, zonder tussenkomst van deze tegenpartij. Wel is het zo dat de tegenpartij zijn schade moet melden bij zijn of haar verzekeraar, ook wel de meldingsplicht genoemd.

Op grond van artikel 7:954 BW kan de benadeelde, indien er sprake is van personenschade, rechtstreeks een betaling van de verzekeraar aan hem vorderen. Het moet uiteraard wel gaan om een gedekte gebeurtenis. De benadeelde heeft dus een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij.

WAM-verzekering invoering artikel 7:964 

Directe actie is gebaseerd op het rechtstreeks vorderingsrecht van artikel 6 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Deze wet bestaat al sinds 1963 en in de praktijk zijn er positieve ervaringen mee opgedaan voor het regelen van schades van benadeelde, dat komt doordat de benadeelde hierdoor rechtstreeks zijn vordering kan indienen. Door deze positieve ervaringen, kwam er al snel vraag naar eenzelfde regeling voor andere aansprakelijkheidsverzekeringen. In 2006 was het dan eindelijk zover en werd artikel 7:954 BW ingevoerd.

Meldingsplicht

Naast de voorwaarde dat het moet gaan om een gedekte gebeurtenis bij de verzekeraar, geldt er nog een voorwaarde om gebruik te maken van het directe vorderingsrecht. Voordat de benadeelde gebruik kan maken van dit recht, moet de verzekerde een melding van de schade hebben gemaakt bij de verzekeraar, zo geheten meldingsplicht. Het kan namelijk zo zijn dat de verzekerde de schade wil regelen, zonder de verzekeraar in te schakelen. De verzekerde kan hierdoor zelf een afweging maken of hij of zij de schade meldt bij de verzekeraar of dat hij de schade uit eigen middelen afwikkelt.

Een reden om te kiezen voor het afwikkelen van de schade buitenom de verzekeraar kan zijn om te voorkomen dat je (te) vaak een beroep moet doen op de verzekeringspolis. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een premieverhoging of het kan de voorwaarden van je verzekeringspolis negatief beïnvloeden.

Als er geen melding is gemaakt door de verzekerde, dan kan de benadeelde geen gebruik maken van het directe vorderingsrecht.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een verzekerde die een rechtspersoon is die niet meer bestaat. In deze situatie kan de benadeelde ook zonder dat er een melding is gemaakt gebruik maken van zijn recht. Belangrijk is of er sprake is van een long tail-schade, de schade manifesteert zich hierbij pas na een lange tijd, of dat de schade al gelijk zichtbaar was. Bij een long tail-schade is de schade dus nog niet direct bekend of zichtbaar.

 

Voorbeeld long tail-schade

long tail schade

 

Een werknemer van een schildersbedrijf heeft gedurende zijn werkzaamheden de afgelopen jaren de welbekende schilders ziekte opgelopen. Dit ontstaan door zijn werk bij het schildersbedrijf. In 2019 is het schildersbedrijf failliet verklaard, waardoor de werknemer zijn baan is verloren. Pas in 2021 wordt er vastgesteld dat deze werknemer de schilders ziekte heeft. Hij kan dit alleen niet meer melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het schildersbedrijf, want zij bestaan niet meer. Hiervoor is in  lid 2 van artikel 7:954 BW een uitzondering gemaakt op de meldingsplicht.

Uitspraak over de reikwijdte van de uitzondering op meldingsvereiste

In een arrest van 1 februari 2019 is er duidelijkheid gegeven over de reikwijdte van de uitzondering op de meldingsplicht. Het ging om een persoon die letselschade heeft opgelopen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op de bouwplaats. Op het moment dat de benadeelde de hoofdaannemer aansprakelijk stelde, bleek die reeds in staat van faillissement te zijn verklaard. De hoofdaannemer hield ruim 3 jaar na aansprakelijkstelling op te bestaan. In de tussentijd heeft de curator de schade niet gemeld bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

De aangesproken partij hield pas op te bestaan, nadat de schade was opgetreden. Er is hier dus geen sprake van een long tail-schade.

Zowel de kantonrechter als het hof wijst de vordering van de benadeelde op de verzekeraar af; het ongeval heeft plaatsgevonden vóór het faillissement en de ontbinding van de rechtspersoon.

Heeft u vragen over Directe actie artikel 7:954 BW of wilt u meer weten over het claimen van letselschade? Neem dan contact op met uw expert van Stipt letselschade.

Over André Rotte

"Mensen persoonlijk en betrokken bijstaan, zodat hun leven weer zoveel mogelijk wordt als voor hun letselschade. Dat vind ik mooi." Na mijn rechtenstudie en functies bij verzekeraars internationale expertisebureaus werk ik sinds 2010 als belangenbehartiger voor slachtoffers van letselschade. Ik ben NIVRE-registerexpert en lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars. Dat zorgt ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van letselschaderegeling. In mijn eerste baan bij een verzekeraar leerde ik dat persoonlijk contact enorm belangrijk is wanneer je slachtoffers van letselschade helpt en dat een tevreden klant je doelstelling is. Dat én mijn ervaring en kennis maakt dat u de behandeling van uw letselschadeclaim met een gerust hart aan mij kunt overlaten.

Meer blogs van André Rotte Bekijk profiel op LinkedIN
artikel 7:954 BW
(c) copyright Stipt letselschade | Klachtenregeling | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Privacyverklaring